Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jako wiodący na świecie dostawca usług kontroli, certyfikacji, testowania i weryfikacji, możemy udzielić wsparcia Twojej firmie w zakresie oceny efektywności procedur czyszczenia i dezynfekcji. Nasze usługi zapewniają zgodność z rygorystycznymi standardami czystości koniecznymi, by ograniczyć skutki pandemii COVID-19. Dotyczą one lotnisk i zakładów produkcyjnych.

Dezynfekcja

Dostarczamy kompleksowy zestaw rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, które chronią pracowników, klientów, a także Twoją działalność biznesową.

 

Obejmują one:

 • Zarządzanie i nadzór nad czyszczeniem i dezynfekcją.
 • Weryfikację i walidację w oparciu o protokół pobierania próbek kontrolnych i testy prowadzone na miejscu.

 

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD CZYSZCZENIEM I DEZYNFEKCJĄ

 

Sanityzacja instalacji ma ogromne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, wirusa powodującego COVID-19. Możemy w tym pomóc, zapewniając monitoring na miejscu lub monitoring wirtualny, w celu oceny skuteczności procedur czyszczenia i dezynfekcji, z uwzględnieniem następujących czynności:

 • Przegląd dokumentów i procedur oraz ocena planów czyszczenia i dezynfekcji pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami, dostosowanymi do indywidualnych wymogów Państwa obiektów i działalności operacyjnej.
 • Walidacja stosowanych środków czyszczących oraz procedur w oparciu o najnowszą zatwierdzoną listę zarejestrowanych produktów (np. środki odkażające zarejestrowane przez EPA).
 • Identyfikacja potencjalnie skażonych obszarów i powierzchni oraz mapowanie dróg ekspozycji i ścieżek transmisji wirusa.
 • Walidacja skuteczności procedur dezynfekcji, w tym między innymi harmonogramów i częstości procedur czyszczenia, środków czyszczących i czasów kontaktu, oraz przestrzegania instrukcji użycia środków odkażających i innych preparatów.
 • Szkolenia z zakresu prawidłowych procedur czyszczenia i dezynfekcji.

 


POBIERANIE PRÓBEK

Bazując na aktualnych zaleceniach WHO i wytycznych międzynarodowych, oferujemy usługę pobierania próbek w oparciu o szczegółowy plan próbkowania, dostosowany do układu obiektów i działalności operacyjnej zakładu:

 • Szczegółowy plan lokalizacji, z uwzględnieniem systemów wentylacji, rozmieszczenia wyposażenia i umiejscowienia powierzchni kontaktowych,
 • Identyfikacja krytycznych punktów pobierania próbek w oparciu o potencjalne ścieżki transmisji choroby i najczęściej dotykane powierzchnie,
 • Udokumentowanie wszystkich czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją dla wyznaczonych punktów pobierania próbek,
 • Pobranie zestawu wymaganych próbek kontrolnych.

 

TESTOWANIE

Oferujemy kombinację badań przeprowadzanych na miejscu i testów laboratoryjnych próbek wymazów z powierzchni, pobieranych w celu walidacji procedur czyszczenia i dezynfekcji:

 • Oznaczanie adenozynotrifosforanu (ATP) i pozostałości na powierzchni jako miernik stanu higieny,
 • Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwróconą transkrypcją (RT-PCR) – badanie przesiewowe pod kątem określonego wirusa.

Gwarantujemy transport próbek przy zastosowaniu ogólnie przyjętych metod przechowywania oraz dostarczenie wyników drogą elektroniczną w ciągu kilku dni.

 

USŁUGI DODATKOWE – CO JESZCZE?

Kompleksowa ocena stanu twoich obiektów nie powinna ograniczać się do wirusa SARS-CoV-2. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że Twoje obiekty i działalność operacyjna zapewniają dobre samopoczucie pracownikom i klientom, z uwzględnieniem takich usług jak:

 • Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) i ekspozycji z uwzględnieniem monitorowania w czasie rzeczywistym,
 • Ocena systemów HVAC i filtracji powietrza,
 • Pobieranie próbek i monitorowanie standardów higieny przemysłowej,
 • Pobieranie próbek i monitorowanie bezpieczeństwa wody (w tym bakterii Legionella),
 • Szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Wsparcie psychospołeczne i dbanie o dobre samopoczucie pracowników.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług związanych z procedurami czyszczenia i dezynfekcji, skontaktuj się z nami pl.envi@sgs.com.