Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS może pomóc organizacjom ocenić skuteczność procedur czyszczenia i dezynfekcji.

Czyszczenie i Dezynfekcja

Weryfikacja i Monitorowanie Czyszczenia i Dezynfekcji to kompleksowa analiza luk mająca na celu potwierdzenie, że procedury czyszczenia i dezynfekcji zostały zaktualizowane z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka dla powierzchni często dotykanych, zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji oraz stosowania odpowiednich środków dla każdej powierzchni.

Nasza usługa daje państwa klientom i pracownikom poczucie bezpieczeństwa, zapewniając, że powierzchnie robocze i handlowe są odpowiednio czyszczone. Zapewnia przestrzeganie rygorystycznych standardów czystości w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19.

Jako firma globalna działająca na lokalnym rynku, SGS zapewnia kompleksową gamę rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby chronić pracowników, klientów i gości, w konsekwencji zabezpieczając państwa firmę. Po zakończeniu analizy kwalifikujące się organizacje otrzymają znak Dezynfekcja Monitorowana, Czyszczenie Sprawdzone.

ZAKRES USŁUGI:

Zarządzanie i nadzór w zakresie czyszczenia i dezynfekcji

  • Usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych, aby zapobiec dezaktywacji składników aktywnych w produktach do dezynfekcji
  • Nakładanie środków dezynfekujących na rozpylanych na trudno dostępne powierzchnie

Testy ATP (badanie wymazów)

Inspekcja standardów higieny

  • Badania wizualne
  • Wywiady z pracownikami

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Korzyści dla organizacji