Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Moduł ciągłości działalności produkcyjnej zapewnia całościową ocenę gotowości organizacji do wznowienia działalności po COVID-19.

Manufacturing Technology

Moduł ten, opracowany specjalnie dla sektora produkcyjnego, oferuje usługę polegającą na weryfikacji fizycznych kontroli i udokumentowanych ustaleń przedsiębiorstwa oraz jego gotowości do ponownego uruchomienia działalności po pandemii COVID-19. Łącząc unikalne rozwiązanie w zakresie testowania wymazów, kontroli i systemów zarządzania, moduł ten zapewnia kompleksową obsługę w celu zmaksymalizowania wydajności i zminimalizowania przyszłych zakłóceń.

Moduł może być używany przez organizacje w celu potwierdzenia, że zakłady produkcyjne ich dostawców są w stanie zaspokoić popyt, jednocześnie chroniąc jakość i ludzi.

ZAKRES USŁUGI:

Audyt polityki i ustalonych zasad, kadry, produkcji, łańcucha dostaw i procedur dotyczących wyposażenia, sprawdzający czy:

  • Środki podjęte w celu zwiększenia produkcji nie zagroziły jakości produktów ani prawom pracowników;
  • Tam, gdzie praca została zlecona podwykonawcom, obowiązują formalne kontrole;
  • Obowiązują ustalenia dotyczące bezpieczeństwa i warunków przechowywania;
  • Dostawy do klientów mogą być realizowane terminowo;
  • Niezbędny sprzęt jest w pełni sprawny, a skutki związane z jego awarią lub niewłaściwym działaniem są kontrolowane w celu ograniczenia wpływu na działalność.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Korzyści dla organizacji