Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jako SGS Polska cały czas podejmujemy starania, których celem jest zredukowanie zagrożenia dla prowadzonej przez nas działalności biznesowej, w szczególności w naszych laboratoriach, tak by mieli Państwo – jako nasi klienci – pewność, że nasze usługi będą zrealizowane w sposób niezawodny.

W związku z rosnącym tempem infekcji wirusowej w kraju, zastosowaliśmy w SGS Polska dodatkowe środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania naszych pracowników czy podwykonawców na COVID-19.

W naszych placówkach laboratoryjnych wdrożyliśmy następujące procedury profilaktyczne i zabezpieczające:

 • Ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy naszymi działami i obszarami roboczymi;
 • Praca w małych zespołach roboczych i zakaz bezpośrednich kontaktów z osobami, z którymi nie jest to konieczne;
 • Zwiększenie liczby pracowników świadczących pracę zdalnie;
 • Harmonogram pracy i przerw uniemożliwiający kontakt między zespołami roboczymi;
 • Utrzymanie pracy zmianowej z przerwą na wietrzenie pomieszczeń;
 • Dodatkowe kontrakty zabezpieczające realizację badań;
 • Wprowadzenie możliwości zdalnej rejestracji prób na podstawie dokumentów elektronicznych;
 • Wyładunek prób w odrębnych pomieszczeniach;
 • Wprowadzenie dodatkowych, fizycznych barier uniemożliwiających wejście na teren laboratorium;
 • Ograniczenie do minimum wizyt osób spoza firmy;
 • Dodatkowa dezynfekcja klamek, poręczy czy drzwi;
 • Zwiększenie liczby dezynfektantów w naszych siedzibach;
 • Utrzymywanie wysokich stanów magazynowych płynów dezynfekcyjnych, masek i rękawic ochronnych.

 

Wyjątkowość sytuacji w której się znajdujemy, może wiązać się z pewnymi utrudnieniami, ale chcemy Państwa zapewnić, że bezwzględnie biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, podwykonawców i klientów, mobilizujemy wszelkie nasze zasoby – organizacyjne, finansowe i ludzkie, by świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym, światowym poziomie, do którego zawsze jako Grupa SGS oraz SGS Polska się zobowiązujemy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Regularnie aktualizujemy swoje kanały komunikacyjne: strony internetowe i media społecznościowe. Zachęcamy do kontaktowania się z nami, aby uzyskać więcej informacji.