Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Kobiety pracujące przy maszynach do szycia

Poza oczekiwaniami co do jakości oraz ceny, klienci coraz częściej pytają dostawców o odpowiedzialność społeczną i działania podejmowane przez nich w tym obszarze. Przedstawienie raportu z audytu odpowiedzialności społecznej (audytu socjalnego) jest obecnie pierwszym krokiem przy nawiązywaniu współpracy z nowymi lub kontynuacji współpracy z dotychczasowymi klientami.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów audytów w zakresie odpowiedzialności społecznej funkcjonującym na rynku jest audyt SMETA.

Czym dokładnie jest audyt socjalny?
Czego SMETA wymaga w poszczególnych obszarach od audytowanej firmy?
Co firma powinna zrobić, aby wyniki audytu były satysfakcjonujące?
Jak przygotować się do audytu i o czym pamiętać?

Wychodząc naprzeciw tym dylematom Akademia SGS przygotowała specjalną ofertę warsztatów online związanych z audytem SMETA i jego wymaganiami. Warsztaty poprowadzą nasi eksperci specjalizujący się w tematyce odpowiedzialności społecznej. Każde spotkanie to około 2 godziny wiedzy merytorycznej, praktycznych przykładów i ciekawych dyskusji, do których już dzisiaj Cię zapraszamy.

Jeżeli interesuje Cię jeden z poniższych tematów, terminy poszczególnych warsztatów znajdziesz w naszym HARMONOGRAMIE SZKOLEŃ.

WARSZTAT I – Systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną

Co firma powinna wdrożyć przed audytem SMETA w zakresie systemów zarządzania odpowiedzialnością społeczną – czyli wymagania specyficzne SMETA.

W trakcie warsztatu omówione zostaną następujące obszary audytu SMETA:

 • Systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną (obszary z raportu SMETA: 0A i 0B)
 • Godne traktowanie (obszar z raportu SMETA: 9)
 • Etyka w biznesie (obszar z raportu SMETA: 10C)

Dodatkowo przedstawione zostaną podstawowe założenia i zasady procedury audytowej:

 • Rozmowy z pracownikami w trakcie audytu  

WARSZTAT II – Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków

Czym jest mechanizm zgłaszania skarg i wniosków (z ang. Grievance Mechanism)? Jak powinien wyglądać prawidłowo wdrożony mechanizm? Co firma powinna zrobić przed audytem SMETA w tym zakresie?

W trakcie warsztatu omówione zostaną założenia mechanizmu zgłaszania skarg i wniosków zawarte w wymaganiach audytu SMETA w następujących obszarach:

 • Systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną (obszary z raportu SMETA: 0A i 0B)
 • Godne traktowanie (obszar z raportu SMETA: 9)
 • Etyka w biznesie (obszar z raportu SMETA: 10C)

Dodatkowo przedstawione zostaną podstawowe założenia i zasady procedury audytowej:

 • Rozmowy z pracownikami w trakcie audytu    

WARSZTAT III – Współpraca z firmami zewnętrznymi w świetle wymagań audytu SMETA

Zatrudniasz pracowników poprzez agencje pośrednictwa pracy? Korzystasz z usług firm zewnętrznych na terenie swojej firmy lub zlecasz pracę na zewnątrz? Czego oczekuje w tym zakresie SMETA?

W trakcie warsztatu omówione zostaną wymagania dotyczące współpracy z podmiotami zewnętrznymi przez pryzmat następujących obszarów audytu SMETA:

 • Podwykonawstwo / firmy zewnętrzne (obszary z raportu SMETA: 8 oraz 8A)

Dodatkowo przedstawione zostaną podstawowe założenia i zasady procedury audytowej:

 • Rozmowy z pracownikami w trakcie audytu  

WARSZTAT IV – SMETA 4-filary

Zastanawiasz się - SMETA 2 filary czy SMETA 4 filary? Który audyt będzie odpowiedni dla mojej organizacji? Czym jest czwarty filar?

W trakcie warsztatu omówione zostaną różnice pomiędzy audytami SMETA 2- i 4-fialrowymi oraz wymagania czwartego filaru, czyli następujące obszary SMETA:

 • Ochrona środowiska 2 filary (obszar z raportu SMETA: 10B2)
 • Ochrona środowiska 4 filary (obszar z raportu SMETA: 10B4)
 • Etyka w biznesie (obszar z raportu SMETA: 10C)  

WARSZTAT V – Zatrudnianie obcokrajowców vs wymagania audytu SMETA

Zatrudniasz obcokrajowców (bezpośrednio lub poprzez agencje pośrednictwa pracy)? Zastanawiasz się, jakie obowiązki ciążą na Twojej firmie w świetle wymagań audytu SMETA?

W trakcie warsztatu omówione zostaną wymagania związane z zatrudnianiem obcokrajowców zawarte w różnych obszarach audytu SMETA:

 • Systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną (obszary z raportu SMETA: 0A i 0B)
 • Podwykonawstwo / firmy zewnętrzne (obszar z raportu SMETA: 8A)
 • Praktyki w zatrudnieniu i legalność zatrudnienia (obszar z raportu SMETA: 8, 10A)
 • Dobrowolność zatrudnienia, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz godne traktowanie (obszary z raportu SMETA: 1, 7, 9)

Dodatkowo przedstawione zostaną podstawowe założenia i zasady procedury audytowej:

 • Rozmowy z pracownikami w trakcie audytu.