Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Oddział w Pszczynie od sierpnia 2017 r posiada certyfikat DPL nadany przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych (Łódź), uprawniający nasze laboratorium do analiz w zakresie badań pozostałości substancji chemicznych (część analityczna).

Analizy laboratoryjne

Laboratorium wyposażone jest w najnowszy i wyspecjalizowany sprzęt analityczny, umożliwiający bardzo precyzyjne potwierdzanie tożsamości oznaczanych analitów. Bazujemy głównie na technikach analizy za pomocą spektrometrii mas sprzężonej tandemowo (GC/MS/MS oraz LC/MS/MS). Posiadamy chromatografy firm Agilent oraz Shimadzu. Nasz sprzęt pozwala na oznaczanie pestycydów technikami chromatografii gazowej oraz cieczowej, a także techniką ICP/MS (spektometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej).

 

WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRÓBKI (HOMOGENIZACJA, EKSTRAKCJA, OCZYSZCZANIE)

Próbki analityczne mielone (homogenizowane) są za pomocą młynków firmy Retsch, w środowisku suchego lodu, co uniemożliwia ulatniania się bardziej lotnych pestycydów podczas mielenia próbki. Ekstrakcja następuje głównie za pomocą techniki QUECHERS - metoda wielopozostałościowa oznaczania pestycydów w owocach i warzywach. Zaproponowana nazwa, przez samych twórców, jest bardzo wymowna i oddaje cechy charakterystyczne metody: szybka (ang. Quick), prosta (ang. Easy), tania (ang. Cheap), efektywna (ang. Effective), elastyczna (ang. Rugged) oraz bezpieczna (Safe), czyli QuEChERS. Charakteryzuje się niewielkim zużyciem odczynników, w tym szkodliwych rozpuszczalników organicznych oraz szkła laboratoryjnego, jest więc przyjazna dla środowiska, spełnia wymagania Zielonej Chemii w analityce. Poza tą metodą stosujemy także inne techniki analityczne jak Quppe (ekstrakcja polarnych pestycydów za pomocą zakwaszonego metanolu) oraz często potrzebne dodatkowe czynności jak hydroliza kwasowa, zasadowa czy derywatyzacja. Do dokładnego doczyszczania ekstraktów stosujemy technikę SPE (ekstrakcja do fazy stałej).

 

LISTA PRZYKŁADOWYCH PESTYCYDÓW OZNACZANYCH W SYSTEMIE DPL

Spośród listy oznaczanych dotychczas przez nas substancji możemy wymienić takie jak: tlenochlorek miedzi, dodyna, 2,4D, prochloraz, metazachlor, glufosynat z metabolitami, indoksakarb + izomery, dikwat ( + jego metabolit TOPPS), fenwalerat/esfenwalerat, acetamipryd, cis deltametryna (+ alpha R i trans izomer), nikosulfuron, tifensulfuron methyl (+ jego metabolit IN-L9225), florasulam + 4-OH-phenyl-florasulam, kaptan (łącznie z metabolitem THPI), difenokonazol, tebukonazol (wraz z produktami rozpadu, czyli TAA, TA, 1,2,4-T oraz TLA), ditianon, prosulfocarb, boskalid, tiofanat metylu, tribenuron metyl i jego metabolity (IN-D5803, IN-G7462, IN-B5685, IN-L5296, IN-37739, IN-R9805, IN-A4098), dikamba, cymoksanil, protiokonazol (+ desthio), penoksulam, mezotrion.

 

Dodatkowo laboratorium posiada certyfikat PCA (system ISO), pozwalający nam na oznaczanie przeszło 500 pestycydów w materiale roślinnym.

 

Bogumił Katulski i Grzegorz Paszek, eksperci SGS Polska z branży Health & Nutrition