Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS prowadzi audyty energetyczne przedsiębiorstw wymagane ustawą o efektywności energetycznej. Spełnij wymaganie prawne, które ustawa nałożyła na duże przedsiębiorstwa i poznaj możliwości obniżenia wydatków na energię w swojej organizacji.

Oszczędność energii

 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, wprowadziła obowiązek wykonywania co 4 lata audytów energetycznych przedsiębiorstw. Obowiązek ten dotyczy tzw. „dużych przedsiębiorców”, którzy w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 

  • zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz sumy aktywów ich bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura, która ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Zgodnie z Ustawą audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  • „Należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc
  • Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo
  • Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie czasu, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.”

Zwolnienie z obowiązku audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Z obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy posiadają działający: 

  • system zarządzania energia zgodnego z normą ISO 50001 lub 
  • system ekozarządzania i audytu EMAS 

jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wybrać audyt energetyczny przedsiębiorstwa od SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie certyfikacji i audytów. Nasi wyspecjalizowani eksperci dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i audytów energetycznych. Audytorzy SGS Polska wykonali dotychczas audyty energetyczne przedsiębiorstwa w ponad 100 zakładach różnych branż. W każdej organizacji zidentyfikowali potencjalne oszczędności, obejmujące od kilku aż do ponad 30% wykorzystywanej energii.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów audytu energetycznego Twojego przedsiębiorstwa.