Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
szkolenie Auditor HACCP

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15.04.2020

ABY DOKONAĆ REJESTRACJI KLIKNIJ TUTAJ

CEL SZKOLENIA:

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu HACCP
 • Wprowadzenie w zasady auditingu oraz w sposoby wykorzystania auditu jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa żywności wg HACCP

GRUPA DOCELOWA:

 • Członkowie zespołu ds. HACCP
 • Osoby przeprowadzające audity wewnętrzne w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze łańcucha żywnościowego.

Szkolenie dedykowane jest uczestnikom początkującym, jak i doświadczonym w zakresie analizy zagrożeń.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zasady bezpieczeństwa żywności – wprowadzenie;
 • Wymagania prawne obowiązujące w UE i Polsce;
 • Miejsce systemu HACCP w systemach zarządzania;
 • Dobre praktyki GMP i GHP oraz HACCP – wymogi, podstawy prawne, omówienie zależności pomiędzy GMP, GHP i HACCP
 • Zasady funkcjonowania, wdrażania i doskonalenia oraz dokumentowania systemu GMP, GHP i HACCP;
 • Zasady definiowania i analizowania zagrożeń oraz określania krytycznych punktów kontroli;
 • Zasady bezpieczeństwa żywności – wytyczne dla personelu;
 • Zasady audytowanie wg normy ISO 19011
 • Auditorska wykładnia wymagań;
 • Zasady auditowania;
 • Ćwiczenia, warsztaty, gry symulacyjne:
  • planowanie i koordynacja działań auditowych,
  • prowadzenie auditów,
  • identyfikacja i zapis niezgodności,
  • analiza dokumentacji i zapisów,
  • działania poauditowe;
 • Test końcowy.

METODOLOGIA:
wykład, dyskusja