Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

COVID-19 podkreślił konieczność wdrożenia zapobiegawczego podejścia do zarządzania ryzykiem. W tym artykule zastanowimy się, dlaczego myślenie oparte na ryzyku jest niezbędne dla perspektywicznie myślących przedsiębiorstw.

Bramki bezpieczeństwa na kartę w biurowcuISO 9001 jest najbardziej rozpoznawalną na świecie normą dotyczącą systemu zarządzania jakością (QMS). Wzmacnia ona zaufanie do zdolności organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów i usług zgodnie z jednolitym standardem. Jest to możliwe dzięki kontrolowaniu procesów wewnątrz organizacji, czego ważnym aspektem jest wprowadzenie myślenia opartego na ryzyku w całym systemie QMS.

Niepożądane zdarzenia, takie jak COVID-19, pokazują, jak ważne jest stosowanie myślenia opartego na ryzyku. Nieprzewidywalne, niekorzystne zdarzenia mogą znacznie ograniczyć zdolność firmy do zapewnienia nieprzerwanego działania. Jeśli u podstaw QMS nie leży myślenie oparte na ryzyku, organizacja zawsze będzie reagować na zdarzenie, zamiast je proaktywnie przewidzieć. System reaktywny wiąże się z opóźnieniem i zakłóceniami, natomiast organizacja, w której wdrożono proaktywne zachowania, będzie już dysponować procesami minimalizującymi negatywne skutki zdarzenia.

W odróżnieniu od poprzednich wersji normy ISO 9001, które wyodrębniały działania zapobiegawcze, najnowsza wersja - ISO 9001:2015 - zapewnia, że wpisują się one w każdy aspekt organizacji. Wynika to z faktu, że myślenie oparte na ryzyku jest kluczem do osiągania ciągłego doskonalenia w systemie QMS.

Definicja myślenia opartego na ryzyku

wykresy biznesowe

Łatwiej jest zacząć od ustalenia czym nie jest myślenie oparte na ryzyku. A więc nie jest to:

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Model możliwy do wdrożenia
 • Dokumentowalna praktyka

Zatem, myślenie oparte na ryzyku jest systematycznym i organicznym procesem służącym integracji myślenia opartego na zarządzaniu ryzykiem w organizacji. Jest to proces o charakterze całościowym i ciągłym.

Jakie mamy opcje?

Zamek szyfrowyPrzedsiębiorstwa nie są pojedynczymi, liniowymi strukturami. Dlatego ważne jest, aby myślenie oparte na ryzyku było wprowadzane w sposób, który łączy wszystkie aspekty organizacji. Stopień złożoności myślenia opartego na ryzyku będzie zależał od wielkości i struktury firmy.

Struktura zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) odnosi się do najwyższych szczebli organizacji. Musi ona zostać opracowana i wdrożona na poziomie strategicznym oraz musi być w stanie identyfikować ryzyka we wszystkich aspektach działalności. Musi również koncentrować się na podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa.

Seria norm ISO 31000 stanowi aktualne ramy dla firm pragnących wdrożyć procesy zarządzania ryzykiem. Dążą one do tworzenia i ochrony wartości w organizacji poprzez zapewnienie ram dla zarządzania ryzykiem, podejmowania decyzji, wyznaczania celów i poprawy wyników.

Na najniższym poziomie można opracować matrycę ryzyka, która będzie zawierała listę zagrożeń.

Strategie wdrożeniowe

uczestnicy szkolenia w przeszklonej sali

Celem osiągnięcia maksymalnej skuteczności, myślenie oparte na ryzyku należy promować od góry do dołu, obejmując wszystko od planowania strategicznego na wysokim poziomie aż do procesów operacyjnych. Teoretycznie nie powinno to być skomplikowane, ponieważ jako jednostki, wszyscy stosujemy myślenie oparte na ryzyku. Trudność polega na tym, że przedsiębiorstwa często wykazują zachowawczość w swoim myśleniu, czego efektem są tendencje reaktywne.

Uproszczona strategia wdrażania myślenia opartego na ryzyku powinna obejmować:

 • Ocenę ryzyka
 • Określenie działań naprawczych
 • Ewidencjonowanie i raportowanie
 • Monitorowanie i ocenę.

Ważne jest, aby podczas wdrażania dostosować strategię do praktyki. Pozwoli to na zwiększenie możliwości i pozytywnych wyników, przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania zasobami i zwiększeniu długoterminowej rentowności.

Korzyści z przyjęcia myślenia opartego na ryzyku

kamera monitoringu

Sposób, w jaki myślenie oparte na ryzyku jest obecnie wpisane w ramy ISO 9001, pokazuje, jak ważne jest zastosowanie tego sposobu pracy w dzisiejszym świecie biznesu. Podejście to nie tylko pomaga w procesie łagodzenia skutków niekorzystnych zdarzeń, ale dodatkowo:

 • buduje silną bazę wiedzy
 • tworzy proaktywną kulturę ciągłego doskonalenia
 • pomaga zapewnić spójność produktów i usług
 • zwiększa zaufanie i satysfakcję klientów
 • pomaga zwiększać udział w rynku

W dzisiejszych burzliwych warunkach biznesowych to właśnie firmy, które przyjęły perspektywiczną strategię myślenia opartego na ryzyku, są w stanie najlepiej dostosować się do skutków COVID-19.

Rozwiązania SGS

Licznik z napisem Quality i wskazówką na ExcellentSGS jest światowym liderem w dziedzinie certyfikacji. Oferujemy audyt i certyfikację zgodne z wymaganiami normy ISO 9001 klientom każdej wielkości i we wszystkich branżach. Ponadto oferujemy analizę luk w stosunku do wymagań normy w celu oceny  gotowości do certyfikacji, a także szkolenia pomagające zrozumieć wymagania ISO 9001 i myślenie oparte na ryzyku.

Usługi SGS w zakresie ISO 9001 pomagają organizacjom w rozwoju i doskonaleniu działalności.  

Sprawdź naszą ofertę szkoleń związanych z ISO 9001 oraz zarządzaniem ryzykiem.

Dowiedz się więcej na temat usług SGS w zakresie ISO 9001.

Tu możesz pobrać artykuł w wersji PDF