Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, SGS Polska została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

Traktor pracujący na polu sałatyZrównoważony rozwój jest zakorzeniony w kulturze prowadzenia biznesu przez SGS od dawna. Świadczymy usługi wszędzie tam gdzie kwestie zrównoważonego prowadzenia działalności są dla naszych klientów istotne, a także sami od siebie wymagamy zaangażowania w poprawę naszego otoczenia. Stawiamy sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego prowadzenia biznesu, a wszędzie gdzie to możliwe staramy się dzielić naszymi doświadczeniami oraz wiedzą w obszarach zrównoważonego rozwoju, tak aby tematyka ta była coraz powszechniejsza i tym samym szeroko wdrażana we wszystkich gałęziach biznesu.

Jednym z takich obszarów gdzie jesteśmy od wielu lat aktywni jest rolnictwo. Bo produkty rolne, to nie tylko to co jemy. To również nasza odzież, leki, kosmetyki, paliwa i wiele innych produktów, o których nie myślimy na co dzień w kategoriach tego, skąd owe produkty pochodzą i jak ich wytwarzanie przełożyło się na nasze otoczenie. Dlatego naszym kolejnym krokiem w obszarze zrównoważonego rozwoju jest członkostwo w Stowarzyszeniu Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. 

Logo Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAPPolskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” to organizacja, która działa na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.  Jednym z głównych zadań organizacji jest wsparcie dla gospodarstw rolnych i firm, które polega na dostarczaniu narzędzi i wiedzy m.in. w zakresie rozwoju kompetencji managerskich rolników, wdrażania zrównoważonych praktyk rolniczych oraz przygotowania do formalnego procesu certyfikacji. Proces certyfikacji pozwala na zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa i wpływa na zwiększenie sprzedaży oraz podnosi jego atrakcyjność w oczach partnerów biznesowych.

Warzywa w rękach rolnikaRolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

– Unia Europejska, konsumenci i firmy z łańcucha odpowiedzialności za żywność coraz częściej wymagają od rolników i dostawców spełnienia zrównoważonych standardów produkcji rolniczej. Dlatego, aby zapewnić opłacalność produkcji oraz stabilność finansową gospodarstwa, warto już teraz wdrażać ten model rolnictwa – powiedziała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP.

Wolno biegające kury są karmioneCzłonkami stowarzyszenia są podmioty będące przedstawicielami całego łańcucha żywnościowego. Zaliczają się do nich producenci materiału siewnego, sadzeniaków, słodu, nawozów i środków ochrony roślin, przetwórcy owoców i warzyw, a także reprezentanci branży finansowej, transportowej, mięsnej i piwowarskiej.

Jako członek Stowarzyszenia, SGS Polska będzie dzielić się wiedzą w obszarze rolnictwa zrównoważonego, jak również doświadczeniami nabytymi w ostatniej dekadzie, kiedy to kwestie zrównoważonego pozyskiwania surowców stały się istotnym elementem biznesu jak również budowy stabilnej przyszłości nas wszystkich. 

W najbliższym czasie przekażemy większą ilość informacji na temat tego jakie są cele Stowarzyszenia i jaka w tym wszystkim rola SGS. Wierzymy, że współpraca SGS i Stowarzyszenia pozwoli obydwu stronom szerzyć tak ważne dla nas idee zrównoważonego rolnictwa.

Więcej na temat Stowarzyszenia na stronie: www.rolnictwozrownowazone.pl