Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS dołącza do organizacji na całym świecie, aby świętować Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2021) 9 czerwca 2021 r.

Światowy Dzień Akredytacji, ustanowiony przez Międzynarodowe Forum Akredytacji (IAF) i Międzynarodową Współpracę Akredytacyjną Laboratoriów (ILAC), jest globalną inicjatywą promującą wartość akredytacji.

WAD 2021 (World Accreditation Day) skupi się na tym, jak akredytację można wykorzystać do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG's). 17 celów zrównoważonego rozwoju dotyczy globalnych wyzwań, takich jak ubóstwo, nierówność, zmiana klimatu, degradacja środowiska i sprawiedliwość. Stanowią plan osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości. Akredytacja może wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie dobrostanu ludzi, ułatwianie rozwoju gospodarczego i zapewnianie ochrony naszego środowiska.

Rozwiązania SGS

W SGS wspieramy wdrażanie SDGs, pomagając organizacjom rozwijać bardziej zrównoważone praktyki biznesowe. Nasze innowacyjne rozwiązania są podzielone na sześć filarów: zasoby, produkcja, energia, infrastruktura, konsumpcja i działania biznesowe - wszystkie one są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Oferujemy najbardziej kompleksowy na świecie zakres usług związanych ze zrównoważonym rozwojem.

SGS ESG Assurance

ESG Assurance - nasze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) umożliwiają firmom zrównoważony rozwój, dzięki czemu mogą one obniżać ryzyko, jednocześnie stając się bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów. Nasze portfolio rozwiązań obejmuje trzy kategorie usług:

  • Weryfikacja ESG: niezależna ocena ryzyka ESG, due diligence, weryfikacja danych i zapewnienie raportów
  • Optymalizacja ESG: usługi doradcze, analiza luk i szkolenia dla poprawy wyników i zgodności związanych z ESG.
  • Certyfikacja ESG: szczegółową ocena ryzyka ESG z wykorzystaniem wybranych standardów certyfikacji środowiskowej, społecznej i zarządzania, a także własnych kryteriów ESG SGS.

Jeffrey McDonald – Executive Vice President, Knowledge Solutions SGS – powiedział: „Jako wiodący na świecie dostawca certyfikacji i dostawca najbardziej wszechstronnej na świecie gamy usług zrównoważonego rozwoju, jesteśmy zaangażowani w pomaganie organizacjom w ustanawianiu bezpieczniejszych i wydajniejszych procesów oraz skróceniu łańcucha dostaw ryzyka. Nasze innowacyjne rozwiązania ESG Assurance Solutions, które są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, pomagają organizacjom w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Aby dowiedzieć się więcej o Światowym Dniu Akredytacji 2021, odwiedź stronę internetową ILAC.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

O SGS

Jesteśmy SGS – wiodącą na świecie firmą zajmującą się testowaniem, inspekcją i certyfikacją. Jesteśmy uznawani za światowy wzorzec jakości i uczciwości. 89 000 naszych pracowników obsługuje sieć 2600 biur i laboratoriów, współpracując ze sobą, aby stworzyć lepszy, bezpieczniejszy i bardziej połączony świat.