Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Prawidłowe znakowanie żywności jest istotne nie tylko z punktu widzenia prawa, lecz przede wszystkim konsumenta. Informacje umieszczone na produkcie to potwierdzenie jego bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami, a także podstawa świadomych zakupów.

Wytłaczanka z jajami

14 lipca Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała raport z kontroli, podczas której weryfikowano prawidłowe znakowanie jaj kurzych. Objęto nią 202 partie jaj, z czego 57 zostało zakwestionowanych.

  

Niezgodności jakie stwierdzono podczas kontroli sprawdzającej oznakowanie jaj to m.in.:

  • Brak daty minimalnej trwałości lub podawanie jej niezgodnie z przepisami.
  • Brak metody chowu kur lub jej niewłaściwe określenie, np. „jaja ściółkowe” zamiast „jaja z chowu ściółkowego”.
  • Brak klasy wagowej jaj lub podawanie jej w niewłaściwy sposób, np. wskazanie dwóch klas zamiast jednej (tj. „L/M”).
  • Podawanie informacji wprowadzających w błąd, np. „wiejskie” dla jaj z chowu klatkowego.
  • Stosowanie szaty graficznej sugerującej inny chów niż klatkowy.

 

Treść raportu: https://www.gov.pl/web/ijhars/znakowanie-jaj

 

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów! Nie ryzykuj! Sprawdź, czy Twój produkt jest oznakowany prawidłowo.

 

Monika Grzebalska, ekspertka SGS Polska z branży Health & Nutrition


14 lipca Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała raport z kontroli, podczas której weryfikowano prawidłowe znakowanie jaj kurzych. Objęto nią 202 partie jaj, z czego 57 zostało zakwestionowanych. 

 

14 lipca Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała raport z kontroli, podczas której weryfikowano prawidłowe znakowanie jaj kurzych. Objęto nią 202 partie jaj, z czego 57 zostało zakwestionowanych.