Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Utrata dobrej reputacji przez producenta produktów spożywczych może być dla niego bardzo kosztowna. Chronić przed tym może przeprowadzenie badań okresu przydatności do spożycia wyrobów, bowiem uzyskane w ten sposób dane, pozwalają na opracowanie optymalnych warunków przechowywania produktu w całym łańcuchu dostaw – zarówno podczas magazynowania, transportu, jak i przechowywania.

Badanie ziaren zbóż

Ze względu na dobro konsumentów, ale także budowanie wśród nich zaufania do firmy, warto zidentyfikować parametry, w których może dojść do ewentualnych problemów bądź niezgodności w środku spożywczym. Badanie takie zabezpiecza produkt przed wycofaniem z rynku, a producenta przez negatywnymi konsekwencjami wizerunkowymi.

 

CZYM SĄ PRZYSPIESZONE BADANIA PRZECHOWALNICZE

Przyspieszone badania przechowalnicze umożliwiają wyznaczenie lub potwierdzenie terminu przydatności końcowego wyrobu do spożycia lub wyznaczenia daty minimalnej trwałości. Badanie polega na porównaniu wyników mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych (sensorycznych) w odpowiednich odstępach czasu do wyników przed rozpoczęciem badań przechowalniczych. Dzięki temu konsument ma pewność, że zakupiony produkt spełnia wszelkie wymogi prawne zawarte w odpowiednich normach i ustawach.

 

Produkt jest dopuszczony do sprzedaży, gdy limity mikrobiologiczne (Rozporządzenie 2073/2005 z późniejszymi zmianami oraz 1881/2006) i parametry fizykochemiczne oraz sensoryczne spełniają kryteria producenta.

 

Głównymi determinantami trwałości produktu w kryteriach mikrobiologicznych jest ich czystość, natomiast fizykochemicznych to m.in. utlenianie, hydroliza, zawartość wody, pH.

 

Z kolei w sensorycznych to zapach, smak i barwa. Tego typu badania zalecane są dla wyrobów, których:

  • został zmieniony istotny składnik produktu i/lub proces ich produkcji,
  • nastąpiła zmiana opakowań lub sposób pakowania,
  • opracowano nowy produkt,
  • linia produkcyjna zmieniła swoją lokalizację,
  • nie wykonano do tej pory badań oceny końcowego terminu przydatności do spożycia lub minimalnej ich trwałości.

WARUNKI REALIZACJI BADAŃ

Dzięki przyspieszonym badaniom przechowalniczych jesteśmy w stanie ocenić zasięg i kierunek zmian zachodzących w wyrobie spożywczym w przedziale pewnego okresu czasu. Tego typu badania można przeprowadzić w warunkach:

  • przyspieszonych, czyli oddziałując na wyrób spożywczy podwyższoną temperaturą lub/i wilgotnością. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie szybko oszacować końcowy termin trwałości produktu. Jednak z uwagi na symulowane warunki, termin ten wymaga potwierdzenia badaniami przeprowadzanymi w warunkach standardowych, by zweryfikować bezpieczeństwo i jakość produktów na końcu realnego czasu przechowywania;
  • badań normatywnych produktów przechowywanych w okresie projektowanego terminu trwałości – zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach lub przedmiotowych normach (temperatura, wilgotność względna powietrza, oświetlenie) i mają zastosowanie głównie dla produktów o małym stopniu przetworzenia i o krótkim okresie trwałości.

MOŻLIWOŚCI LABORATORIUM SGS POLSKA

Laboratorium mikrobiologiczne SGS Polska jest w stanie także wykonać badanie przechowalnicze dopuszczalnego czasu przechowywania po otwarciu oryginalnego opakowania przez konsumenta (w podanych w oznakowaniu warunkach).

 

Zgodnie z życzeniem klienta laboratorium SGS Polska przeprowadza badania przechowalnicze również na próbkach dostarczonych po ich przechowywaniu u producenta, jak i na próbkach dostarczonych bezpośrednio po ich wyprodukowaniu.

 

Badania w laboratorium mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznym w SGS Polska przeprowadzane są przez wykwalifikowany i wyspecjalizowany personel z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej gwarantującej najwyższą dokładność i jakość całego procesu badawczego.

 

Wykonywanie przyspieszonych badań przechowalniczych w celu wyznaczenia trwałości wyrobu spożywczego nie jest łatwym zagadnieniem. Wszystkie etapy – zaczynając od opracowania projektu, poprzez wykonanie badań, aż do ostatecznego podsumowania wyników wymagają bezpośredniej współpracy producenta z laboratorium.

 

Laboratorium SGS Polska z uwagi na wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie może być pomocne dla producentów działających na rynku żywnościowym.

 

 

Marcin Gruza, ekspert branży Health&Nutrition SGS Polska