Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Stworzenie zgodnej z wymaganiami prawa etykiety produktu spożywczego to nie lada wyzwanie. Tym bardziej, jeśli chcemy sprzedawać produkt jednocześnie na kilku rynkach. Musimy pamiętać o tym, że etykieta powinna być dostosowana do wymagań każdego z rynków docelowych, a przedstawione informacje muszą być zrozumiałe i przejrzyste dla każdego konsumenta.

Kobieta czytająca etykietę produktu spożywczego

Na pierwszy rzut oka stworzenie etykiety przeznaczonej do sprzedaży w krajach Unii Europejskiej powinno być zadaniem prostym, ponieważ mamy podstawę, jaką jest Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011, które reguluje kwestie znakowania produktów spożywczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nic bardziej mylnego. Oprócz ogólnych i obowiązujących we wszystkich krajach Unii rozporządzeń, takich jak wspomniane Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 czy Rozporządzenie (UE) nr 1333/2008 (regulujące kwestie stosowania dodatków do żywności), każde Państwo może mieć swoje specyficzne wymagania do konkretnej grupy żywności.

Etykiety produktów spożywczych na rynku UE 

W Polsce obowiązuje szereg dodatkowych wymagań regulujących kwestie znakowania, m.in. wyrobów czekoladowych, soków i nektarów czy dżemów i marmolad. Również inne kraje unijne mają szereg specyficznych wymagań dla danego rynku rozporządzenia, które regulują kwestie znakowania żywności w poszczególnych sektorach przemysłu spożywczego. Rynek niemiecki charakteryzuje się mocno doprecyzowanymi rozporządzeniami regulującymi znakowanie różnych grup produktów spożywczych, np. segment lodów ma bardzo szczegółowe wymagania co do nazewnictwa, a na rynku czeskim doprecyzowana jest kwestia użycia określenia „śladowe ilości”. Takich przykładów odnoszących się do szczegółowych wymagań dla produktu na danym rynku w Unii Europejskiej jest wiele.

 

Etykiety produktów spożywczych na rynku amerykańskim, azjatyckim i australijskim

Co w przypadku, gdy producent żywności chce sprzedawać swoje produkty na rynku amerykańskim, azjatyckim czy australijskim? Tu sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ, aby dostosować etykietę do odleglejszych rynków, bardzo często konieczne jest jej całkowite przeorganizowanie.

W przypadku rynku amerykańskiego największym problemem dla producenta jest stworzenie zgodnego z wymaganiami FDA (ang. Food and Drug Administration – Agencja Żywności i Leków) panelu wartości odżywczej. Panel wartości odżywczej różni się od deklaracji wartości odżywczej obowiązującej na rynku europejskim. Panel ten zawiera specyficzne elementy takie jak, np. deklaracja cukrów dodanych, a ustalenie odpowiedniej porcji produktu i przeliczenie wartości, jest dodatkowym problemem dla producenta.

W przypadku rynków azjatyckich wygląd etykiety różni się od europejskiego. Główne wyzwanie stanowi stworzenie prawidłowych opisów w języku docelowym. Znakowanie żywności na rynku australijskim również odbiega od standardów obowiązujących w Polsce czy innych krajach Unii Europejskiej, np. dodatki do żywności deklarujemy poprzez wskazanie ich kodu, będącego jedynie numerem, a nie jak w przypadku rynków europejskich, numerem poprzedzonym literą „E”. Przykładów różnic i niuansów związanych ze znakowaniem żywności pomiędzy różnymi krajami, zarówno tymi na naszym rodzimym rynku europejskim, jak i na innych kontynentach, jest wiele. Jednak to nie jedyny problem który napotykają producenci.

 

Etykiety produktów spożywczych z kilkoma wersjami językowymi

Bardzo często etykiety produktów spożywczych przeznaczonych na eksport zawierają kilka wersji językowych. Jest to dobre rozwiązanie zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Producent musi jednak zadbać, aby każda z umieszczonych na etykiecie wersji językowych zawierała wszystkie wymagane na danym rynku informacje i aby te informacje były zgodne z wymogami prawa oraz, aby konsument w łatwy sposób znalazł interesujące go informacje.

Co w przypadku krajów, w których obowiązuje kilka języków urzędowych? Na przykład etykiety przeznaczone na rynek belgijski powinny posiadać zapisy w języku francuskim, niderlandzkim i niemieckim. Podobnie w przypadku rynku szwajcarskiego – etykieta powinna zawierać 3 języki: niemiecki, francuski i włoski. Nasuwa się pytanie: czy jedno oznakowanie etykiety przygotowane w języku francuskim będzie zgodne z wymaganiami prawa obowiązującymi we Francji, Belgii i Szwajcarii? Odpowiedź brzmi „tak”, jeśli zostanie przygotowane przez osobę, która zna wymagania prawa żywnościowego w tych trzech wspomnianych krajach i odpowiednio dostosuje zapisy. Warto wspomnieć jeszcze, że język francuski (obok języka angielskiego) jest również językiem wymaganym w oznakowaniu produktów przeznaczonych na rynek Kanady. Wymagania związane ze znakowaniem produktów na rynku kanadyjskim są zbliżone do tych na rynku USA, więc tu niestety nie mamy możliwości, aby francuskojęzyczna etykieta sprzedawana na rynku europejskim, mogła również spełniać wymagania rynku kanadyjskiego.

 

Etykiety produktów spożywczych po Brexicie 

W tej chwili również rynek Wielkiej Brytanii jest wyzwaniem pod kątem znakowania żywności, ponieważ po Brexicie wymagania prawa żywnościowego także uległy zmianie. Co prawda ustawodawca dał pewien okres przejściowy na dostosowanie etykiet do nowych wymagań, lecz warto już teraz stworzyć etykietę zgodną z nowymi wymaganiami.

 

Konsultacje w sprawie etykiet produktów spożywczych na kilka rynków 

Myślę, że z powyżej przytoczonych przykładów jasno wynika, że stworzenie etykiety przeznaczonej na kilka rynków jest zadaniem trudnym i wymagającym wiedzy oraz doświadczenia. Firma SGS oferuje swoją pomoc w tworzeniu tego typu etykiet. W swojej ofercie mamy usługę tłumaczenia i weryfikacji etykiet w 98 krajach świata. Nasi eksperci to doświadczeni specjaliści prawa żywnościowego znający specyfikę poszczególnych rynków, którzy pomogą stworzyć prawidłowe oznakowanie produktu przeznaczonego na każdy rynek. Oprócz tłumaczenia i weryfikacji świadczymy też usługi konsultacji. Możecie Państwo skonsultować z nami swoje wątpliwości związane z tematyką znakowania produktów na poszczególnych rynkach.

W przypadku rynków USA i Kanady świadczymy kompleksową usługę doradczą, począwszy od wskazania badań laboratoryjnych jakie należy wykonać w celu przygotowania panelu wartość odżywczej, poprzez przygotowanie prawidłowego panelu wartości odżywczej, który możecie Państwo umieścić na swojej etykiecie, po zweryfikowanie poprawności oznakowania finalnie przygotowanej etykiety. Korzystając z naszych usług związanych z weryfikacją etykiet otrzymują Państwo raport, w którym poszczególne elementy etykiety są szczegółowo sprawdzone, poprawione oraz skomentowane. Przygotowany przez nas wyczerpujący raport z weryfikacji pozwoli Państwu na stworzenie prawidłowo oznakowanej, spełniającej wymagania na danym rynku etykiety.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą krajów, w jakich świadczymy usługę weryfikacji etykiet na naszej stronie internetowej i skorzystania z naszych usług!

 

Monika Grzebalska, ekspertka SGS Polska w branży Health & Nutrition