Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

EFSA zaktualizował swoją ocenę bezpieczeństwa dodatku do żywności - dwutlenku tytanu (E 171). Ocenę przeprowadzono zgodnie z rygorystyczną metodologią i z uwzględnieniem wielu badań, które zostały udostępnione od czasu poprzedniej oceny EFSA w 2016 r., w tym nowych dowodów naukowych i danych dotyczących nanocząstek.

Kobieta czytająca etykietę soku owocowego

Dwutlenek tytanu jest powszechnie używany jako barwnik spożywczy (E 171) dopuszczony Rozporządzeniem  (UE) nr 1333/2008. Obecny jest również w kosmetykach, farbach i lekach.

W wyniku zaktualizowanej oceny EFSA (ang. European Food Safety Authority - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) zakazała stosowania dwutlenku tytanu jako dodatku do żywności. W opinii przewodniczącego panelu eksperckiego EFSA, dwutlenek tytanu może być niebezpieczny dla zdrowia z uwagi na możliwość jego gromadzenia w organizmie, jak powiedział: 

„Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne badania naukowe i dane, panel stwierdził, że dwutlenku tytanu nie można już uważać za bezpieczny dodatek do żywności. Kluczowym elementem w dojściu do tego wniosku jest to, że nie mogliśmy wykluczyć obaw o genotoksyczność po spożyciu cząstek dwutlenku tytanu. Po spożyciu doustnym wchłanianie cząstek dwutlenku tytanu jest niskie, jednak mogą one gromadzić się w organizmie”.

 

Opinia EFSA nie jest prawomocna, jednak w najbliższym czasie możemy spodziewać się projektu rozporządzenia, który zakaże stosowania dwutlenku tytanu (E 171) jako dodatku do żywności. Takie rozporządzenie zostanie uchwalone najprawdopodobniej na początku 2022 r., a okres przejściowy może wynieść 6 miesięcy.

 

Monika Grzebalska, ekspertka SGS Polska w branży Health & Nutrition