Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Niemcy wprowadziły środki regulujące stosowanie farb drukarskich i lakierów w materiałach oraz wyrobach mających kontakt z żywnością. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Ceramiczne miski

7 grudnia 2021 r. niemieckie Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL) opublikowało swoje dwudzieste pierwsze rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów konsumenckich (Bedarfsgegenständeverordnung, BedGgstV) w celu uregulowania przepisów odnośnie farb drukarskich i lakierów w materiałach oraz wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Nowe rozporządzanie:

 • Definiuje farby drukarskie, jako farby lub lakiery nakładane na artykuły mające kontakt z żywnością w procesie drukowania lub malowania, ale nie obejmuje mieszanin do barwienia artykułów mających kontakt z żywnością oraz farb dekoracyjnych do artykułów mających kontakt z żywnością wykonanych z ceramiki lub szkła, które nakłada się w procesie wypalania;
 • Podaje definicję nanomateriałów w farbach drukarskich, które obejmują fulereny, płatki grafenowe i jednościenne nanorurki węglowe o co najmniej jednym wymiarze zewnętrznym mniejszym niż jeden nanometr;
 • Zawiera wykaz ponad 500 substancji, które są dopuszczone do stosowania w produkcji farb drukarskich lub lakierów stosowanych na materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Obejmują one polimery wykonane z monomerów lub innych substancji wyjściowych, jak również monomery lub inne materiały wyjściowe, barwniki, rozpuszczalniki, fotoinicjatory i inne dodatki, które podlegają wszelkim ograniczeniom, specyfikacjom i wymogom czystości (tabela 1 do załącznika 14). W tabeli wyszczególniono limity migracji specyficznej, jak również wymagania dotyczące niewykrywalności dla niektórych z wymienionych substancji;
 • Zezwala na stosowanie monomerów lub innych materiałów wyjściowych i dodatków w farbach drukarskich do produkcji materiałów i wyrobów z nadrukiem przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jeżeli są one zgodne z załącznikiem I "Substancje" i art. 8 "Wymogi ogólne dotyczące substancji" do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (wersja skonsolidowana do września 2020 r.);
 • Zezwala na stosowanie w farbach drukarskich substancji innych niż wymienione w tabeli 1 do załącznika 14, jeżeli nie są one przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością;
 • Zezwala na stosowanie szeregu pigmentów wraz ze specyfikacjami do stosowania w farbach drukarskich używanych do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (tabela 2 do załącznika 14);
 • Ogranicza migrację siedmiu metali i pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w zadrukowanych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Tabela 4 do Załącznika 14 - patrz Tabela 1 poniżej) .

Najważniejsze wymagania dotyczące migracji dla siedmiu metali i PAA podsumowano w tabeli poniżej.

 

FEDERALNY DZIENNIK USTAW, TOM 2021 CZĘŚĆ 1 NR 82, STRONA 5068, 7 GRUDNIA 2021 R.

DWUDZIESTE PIERWSZE ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE TOWARÓW KONSUMENCKICH (2 GRUDNIA 2021 R.)

TABELA 4 DO ZAŁĄCZNIKA 14 (ZGODNIE Z TEKSTEM ROZPORZĄDZENIA) "DALSZE WARTOŚCI GRANICZNE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI"

 

Wpis

Substancja

Limit

1

Bar

≤ 1.0 mg/kg

2

Żelazo

≤ 48.0 mg/kg

3

Kobalt

≤ 0.05 mg/kg

4

Miedź

≤ 5.0 mg/kg

5

Lit

≤ 0.6 mg/kg

6

Mangan

≤ 0.6 mg/kg

7

Cynk

≤ 25.0 mg/kg

8

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) inne niż wymienione w tabeli 1 do załącznika 14

≤ 0.01 mg/kg (suma PAA)

≤ 0.002 mg/kg (każda substancja PAA podlegająca pod punkt 7 z załącznika 1 w BedGgstV)

 

 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem:

 • Zadrukowane materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodne z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2025 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu po tej dacie i pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów;
 • Zadrukowane materiały i wyroby wytworzone przy użyciu pigmentów z tabeli 2 do załącznika 14 mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów po 31 grudnia 2026 r.;
 • § 4(9) w powiązaniu z wykazem pigmentów z tabeli 2 do załącznika 14 przestanie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

 

 Istnieją dwie ważne daty wejścia w życie nowych przepisów:

 • 8 grudnia 2021 r., wejście w życie rozporządzenia - dzień po ogłoszeniu,
 • 1 stycznia 2026 r. dla farb drukarskich i lakierów w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

BADANIA OPAKOWAŃ SPOŻYWCZYCH I MATERIAŁÓW MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ W SGS

Eksperci SGS posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w badaniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Korzystanie z usług SGS daje pewność, że Państwa produkty spełniają odpowiednie przepisy i normy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (m.in. (UE) nr 10/2011, (WE) nr 1935/2004, FDA czy GB). Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zainteresowanych badaniami opakowań spożywczych i materiałów mających kontakt z żywnością prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.