Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Unia Europejska poinformowała Światową Organizację Handlu (WTO) o zamiarze zastąpienia swoich aktualnych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nowe prawo miałoby wejść w życie w lipcu 2022 roku.

Plastikowe butelki

7 grudnia 2021 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) ogłosiła projekt rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) dotyczący ustanowienia nowych wymagań odnośnie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością. Projekt przepisów, załączony do dokumentu WTO 21-9180 i notyfikowany pod numerem G/SPS/N/EU/524, zawiera kilka istotnych wymagań. Obejmują one:

 • Sprecyzowanie zakresu definicji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu ;
 • Określenie zasad wprowadzania na rynek tworzyw tego typu, jak również opracowywania i prowadzenia procesów recyklingu w celu ich wytworzenia
 • Określenie wymagań dla odpowiednich technologii recyklingu;
 • Wymaganie, aby materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, spełniały szereg kryteriów, gdy są wprowadzane na rynek, tj. wymagania dotyczące ich składu oraz wymagania zgodnie z rozdziałami II i V rozporządzenia (UE) 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (wersja skonsolidowana do września 2020 r.), przy czym przepisy te nie mają zastosowania do przypadkowych, resztkowych zanieczyszczeń obecnych w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu;
 • Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji, instrukcji i oznakowania;
 • Określenie wymagań dla operatorów gospodarki odpadami, w tym wymagania dotyczące:
  • Zbierania odpadów,
  • Dekontaminacji,
  • Przetwarzania i zastosowania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
  • Funkcjonowania programów recyklingu;
 • Określenie kryteriów opracowywania i rejestrowania nowych technologii recyklingu;
 • Określenie procedur udzielania zezwoleń na poszczególne procesy recyklingu;
 • Wymaganie od podmiotów zajmujących się recyklingiem dostarczenia deklaracji zgodności (DoC, część A załącznika III do projektu rozporządzenia).

 

Jeśli projekt zostanie przyjęty, uchyli on rozporządzenie (WE) 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością (wersja skonsolidowana do października 2015 r.).

Zgodnie z komunikatem WTO proponowane są następujące terminy dotyczące projektu rozporządzenia:

 • Przyjęcie 15 czerwca 2022 r.
 • Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. UE) 30 czerwca 2022 r.
 • Wejście w życie 20 lipca 2022 r. (20 dni od publikacji w Dz.U. UE)

 

BADANIA OPAKOWAŃ SPOŻYWCZYCH I MATERIAŁÓW MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ W SGS

Eksperci SGS posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w badaniach opakowań spożywczych i materiałów mających kontakt z żywnością. Korzystanie z usług SGS daje pewność, że Państwa produkty spełniają odpowiednie przepisy i normy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (m.in. (UE) nr 10/2011, (WE) nr 1935/2004, FDA czy GB). Dowiedz się więcej o naszych usługach w zakresie badania materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zainteresowanych badaniami materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.