Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Łosoś AquAdvantage jest pierwszą na świecie transgeniczną rybą przeznaczoną do konsumpcji. Dzięki osiąganiu większych rozmiarów w znacznie szybszym czasie łosoś GMO stanowi konkurencję dla hodowli łososia dziko poławianego oraz niezmodyfikowanego.

Ryby na lodzie

W 2015 roku Agencja Żywności i Leków (FDA) ustaliła, że łosoś AquAdvantage spełnia wymogi bezpieczeństwa, nadaje się do spożycia przez ludzi oraz nie zagraża środowisku. Transgeniczny łosoś zawiera w sobie gen hormonu wzrostu od Czawyczy (Chinook, Oncorhynchus tshawytscha) - największego pacyficznego łososia. Posiada również gen białka warunkującego odporność na niskie temperatury od Węgorzycy Amerykańskiej (Ocean pout, Zoarces americanus). Dzięki nim łosoś może rosnąć przez cały rok, a nie tylko w okresie wiosenno-letnim (tak, jak nietransgeniczny łosoś) i przez to dużo szybciej osiąga wielkość rynkową. Do tego stopnia, że skrócono okres jego hodowli z 36 miesięcy do 16-28 miesięcy. Szybsze tempo wzrostu łososia GMO warunkowane jest poprzez większe spożycie paszy i lepsze wykorzystanie przez nie białka.


Łosoś genetycznie modyfikowany i atlantycki

Porównanie transgenicznego łososia (po lewej) z łososiem atlantyckim (po prawej) będących w tym samym wieku (źródło: AquaBounty)


Ocena bezpieczeństwa łososia modyfikowanego genetycznie

Łosoś AquAdvantage nie różni się pod względem profilu odżywczego od łososia atlantyckiego z hodowli. Zawierają one porównywalnie taką samą ilość białka oraz tłuszczu ogółem, jak również podobną ilość kwasów tłuszczowych i ich proporcji, w tym omega-3 i omega-6 oraz witamin.

Aby uniemożliwić ucieczkę łososiom transgenicznym do środowiska, firma musi utrzymywać ryby w specjalnych warunkach. Łososie hodowane są w zamkniętych zbiornikach wyposażonych w bariery, uniemożliwiające wydostanie się ikry lub ryb. Zbiorniki są również pod stałym nadzorem kamer i urządzeń rejestrujących. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że transgeniczny łosoś jest bezpłodny i hodowane są wyłącznie samice.

Mimo zapewnionego bezpieczeństwa hodowli transgenicznego łososia przez FDA oraz producenta, organizacje zwalczające GMO twierdzą, że ryba ta zagraża środowisku oraz zdrowiu człowieka. Dlaczego? Przede wszystkim, gdyby modyfikowane łososie wydostały się ze zbiorników, mogłyby zagrażać innym łososiom. Co więcej, w warunkach ograniczonych źródeł pożywienia, transgeniczne łososie mogłyby zachowywać się agresywnie i dominować nad nietransgenicznymi łosiami. To w konsekwencji mogłoby doprowadzić do ich wyginięcia.

GMO bez znakowania?

Agencja Żywności i Leków (FDA) wymaga dodatkowego oznakowania żywności pochodzącej z GMO wtedy, gdy nastąpiła znacząca różnica, np. zawartości makroskładników, czy funkcjonalności pomiędzy produktem zmodyfikowanym a „tradycyjnym”. W przypadku łososia AquAdvantage nie obserwuje się takich różnic. Dlatego nie musi być on oznakowany. Jednak konsumenci chcą wiedzieć, czy kupują łososia z hodowli GMO. W związku z tym FDA przedstawiła poradnik dla producentów, w którym podała przykłady dobrowolnych oświadczeń, takich jak np. „Genetycznie zmodyfikowany” lub „Ten pasztet został wykonany z łososia atlantyckiego wyprodukowanego przy użyciu nowoczesnej biotechnologii”.

Zapraszamy do kontaktu z Laboratorium Badań Żywności SGS Polska, które ma możliwości analityczne w zakresie:

  • wykrywania, analizy i oznaczenia obecności kwasów tłuszczowych, w tym omega-3 i omega-6,
  • badania obecności metali ciężkich, w tym rtęci w żywności, pestycydów, dioksyn, związków PCB,
  • wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Dysponujemy sprzętem i wiedzą wymaganą do wykonywania powyższych badań. Nasze laboratoria posiadają akredytację ISO 17025.

Kinga Bakowska, ekspertka SGS Polska w branży Health & Nutrition


Literatura:

  1. Kajak-Siemaszko K., Boruszewska K., Przybylski W.: Modyfikacje genetyczne żywności pochodzenia zwierzęcego. Żywność.Nauka.Technologia.Jakość, 2016, 5, 108, 18-32.
  2. Finding of No Significant Impact (FONSI) In support of an Approval of a Supplemental New Animal Drug Application to allow the Grow-out of AquAdvantage Salmon at AquaBounty Technologies, Inc.’s Indiana Facilit Supplemental NADA 141-454.
  3. Więcaszek B., Górecka K., Dąbrowski J.: Apetyt na rybę. Forum uczelniane, 2015, 1, 24-27.
  4. FDA
  5. AquaBounty
  6. Zalewski W., Kontrowersyjny łosoś AquaAdvantage