Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Miesiąc temu śledziliśmy medialne doniesienia na temat rozszczelnienia ropociągu "Przyjaźń" na odcinku zachodnim w rejonie miejscowości Żurawice w gminie Boniewo. Doszło do wycieku pokaźnych ilości ropy, a co za tym idzie, zanieczyszczenia ziemi na jej powierzchni. To skrajny, ale nie jedyny przykład zanieczyszczonego terenu. To duże i nagłe wydarzenie, a jednak przeważnie przeprowadza się badania gruntu przeznaczonego pod inwestycję lub budownictwo.

Badania gleby

Zanieczyszczenie gruntu: przepisy

Obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia ziemi na jej powierzchni (Dz.U. 2016 poz. 1395) określa m.in.:

 

 

  • dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi,
  • zróżnicowane dla poszczególnych grup gruntów wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania (budowlane, przemysłowe, rolne, nieużytki itp.),
  • rodzaje działalności mogących powodować historyczne zanieczyszczenie ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń oraz referencyjne metodyki
  • wykonywania badań zanieczyszczenia ziemi i sugerowane badania glebowe.

Badania zanieczyszczenia ziemi i gleby substancjami powodującymi ryzyko są uznawane za aktualne, tylko wtedy gdy:

  • od dnia ich wykonania nie upłynęło 10 lat,
  • badania były wykonane przez laboratorium, o którym jest mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • badanie wykonano zgodnie z metodykami, o których mowa w & 11,

oraz

Powody wykonywania badań glebowych

O ile obrzeża dużych miast, czyli tereny zielone są zazwyczaj pod tym względem „czyste”, tak ulokowanie nowego obiektu w centrum historycznie przemysłowego miasta, może być kłopotliwe. Na takim terenie, gdzie istniała silna antropopresja i nie obowiązywała szeroko pojęta oraz współcześnie rozumiana ochrona środowiska*, wykonuje się badania gruntu.

Od dnia wejścia przepisów w życie, spełnienie kryteriów Rozporządzenia stało się ważnym celem dla inwestorów. Ustawodawstwo i wymagania rynku wywierają presję wykonywania badań celem potwierdzenia lub wykluczenia zanieczyszczenia ziemi. Docelowo bowiem te działania umożliwiają nam życie w czystszym środowisku za pomocą poprawy jakości gruntu in situ lub poprzez jego wymianę.

Badania gleby i gruntu w SGS Polska

Jako akredytowane laboratorium oferujemy badania gleby i badania gruntu. Dysponujemy szeroką siatką placówek badawczych w całym kraju, co przekłada się na szybki czas realizacji. Nasza ekspercka i doświadczona kadra jest w kontakcie z naszymi klientami na każdym etapie realizowania projektu.

Odwierty są wykonywane wiertnicą mechaniczną odpowiednią do warunków terenowych pod nadzorem uprawnionego geologa. Pobory i analizy próbek są objęte akredytacją PCA (nr AB 313).

Laboratorium środowiskowe SGS Polska specjalizuje się w oznaczeniach substancji powodujących ryzyko zanieczyszczeń, takich jak: metale ciężkie, benzyny, oleje, BTEX, WWA, LZO i inne.

Sporządzamy dla naszych klientów opracowanie określające stopień zanieczyszczenia gruntu oraz wskazujemy ewentualną potrzebę podjęcia dalszych działań.

 

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Zapraszamy do kontaktu: pl.envi@sgs.com lub przez formularz kontaktowy.

* rozporządzenie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)

 

Piotr Skuza, ekspert branży Industries&Environment SGS Polska