Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Z dumą publikujemy w pełni zintegrowany raport roczny w naszej branży TIC (testowanie, inspekcje i certyfikacja). Połączenie wyników finansowych i niefinansowych w jednym dokumencie zapewnia naszym partnerom cenny wgląd w wyniki finansowe i strategię zarządzania oraz perspektywę istotną dla społeczności lokalnych, w których działamy. Jesteśmy przekonani, że spójna sprawozdawczość korporacyjna poprawia przejrzystość działań, dzięki czemu wspiera lepsze podejmowanie decyzji.

Kluczem do naszego sukcesu są nasi pracownicy, którzy pokazują, że nasza praca ma znaczenie. Nasz Zintegrowany Raport z 2022 roku koncentruje się również na tym aspekcie.  

PRZEJDŹ DO PEŁNEGO ZINTEGROWANEGO RAPORTU ZA 2022

W 2022 r. zostaliśmy pierwszą firmą z branży TIC, która otrzymała akceptację inicjatywy Science Based Target na realizację naszych celów. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 roku. Nasze cele krótkoterminowe to zmniejszenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 i zakresu 2 o 46,2% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2019, redukcja absolutnych emisji GHG z zakresu 3 o 28% do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2019. Natomiast długoterminowo zobowiązujemy się do redukcji absolutnych emisji GHG z zakresu 1, 2 i 3 o 90% do 2050 roku w stosunku do roku bazowego 2019.

Zajęliśmy również pierwsze miejsce w rankingu Standard & Poor's 2022 Corporate Sustainability Assessment (CSA) dla branży usług profesjonalnych w 2022 roku. W tymże Roczniku Zrównoważonego Rozwoju 2023 uwzględniono ponad 7 800 firm ocenionych w ramach w ramach corocznej oceny zrównoważonego rozwoju korporacji (CSA).

Dodatkowo nasze ambitne usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju dla biznesu pozwoliły nam osiągnąć 47,3% przychodów z tego tytułu.

Dziękujemy wszystkim pracownikom i pracowniczkom, którzy wpierali nas w tworzeniu tego raportu.