Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W przesyle nadzorowanym LNG, pobieranie reprezentatywnych i nieskażonych próbek ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami i wykazania, że zobowiązania kontraktowe zostały zrealizowane.

Oferowany przez SGS analizator próbek LNG został zaprojektowany jako nieskomplikowane, dokładne i ekonomiczne narzędzie do pobierania i analizy próbek lekkich węglowodorów gazowych z bardzo ograniczonych przestrzeni.

Zastosowania przenośnego analizatora próbek LNG

Analizator ma wbudowany chromatograf gazowy ABB Inc. i służy do przeprowadzania na miejscu ciągłej analizy składu próbek ze strumienia gazu, generując dane o składzie oraz wartości kalorycznej. Został zaprojektowany do badania strumieni gazu ziemnego (NG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i propan-butanu (LPG). Urządzenie potrafi zbierać i przechowywać dane analityczne dla minimalnie jednej i maksymalnie czterech próbek badanych niezależnych strumieni gazu.

Obszary zastosowania:

 • transport,
  • przesył i dystrybucja,
 • usługi kontroli,
  • transfer z nadzorowanym pomiarem z metrologiczną interpretacją danych jakościowych,
  • wydobycie,
  • gromadzenie gazu,
  • rynki odbiorców gazu,
 • transfer z nadzorowanym pomiarem,
  • niezależna weryfikacja systemu próbkowania na terminalu,
  • badania korelacyjne,
  • weryfikacja jakości towarów na pokładzie,
  • monitorowanie starzenia się ładunku.

Podstawowe cechy analizatora próbek

 • system urządzenia zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania metody próbkowania według ISO 8943,
 • oprzyrządowanie badawcze do montażu w terenie pozwalające na na okresowe pobieranie próbek gazu i, dzięki zintegrowaniu z chromatografem gazowym, umożliwiające pomiar N2, CO2 oraz węglowodorów lekkich do C6+ oraz oznaczenie wartości kalorycznych,
 • klasyczne układy aparaturowe zamiast chromatografii gazowej w układzie on-chip,
 • system operacyjny Windows CE,
 • interaktywny wyświetlacz graficzny uruchamiany poprzez kontakt elektromagnetyczny.
 • Obliczane wartości:
  • współczynnik ściśliwości gazu metodą AGA,
  • gęstość względna,
  • wartość BTU/CV,
  • równoważna objętość cieczy wyrażona w galonach na tysiąc normalnych stóp sześciennych (GPM),
  • liczba Wobbego,
  • liczba metanowa.
  • Opcjonalne wyliczenia obejmują: obliczanie prędkości dźwięku w gazach zgodnie z wytycznymi Raportu nr 10 AGA; punkt rosy węglowodorów;
 • Przeznaczony do przesyłowego gazu ziemnego. Dla gazu zawierającego od 800 do 1500 BTU na normalną stopę sześcienną (od 29,8 to 55,9 MJ/metr3), poniżej 100 PPM H2S
 • Wyliczenia według: normy GPA 2172-96 (Z zgodnie z raportem AGA nr 8 lub poprzez pojedynczą sumę wirialną) oraz ISO6976-96 i ISO 12213 (zgodnie z raportem AGA nr 8); w przyszłości na podstawie ASTM D 3588, GOST lub ISO (dot. wartości masowych).
 • Uzyskana lub przekroczona liniowość pomiarów według normy GPA 2261-99

Zalety analizatora próbek:

 • niezależny, bezstronny serwis,
 • prostota i oszczędność w obsłudze,
 • małe gabaryty i waga (około 25 kg),
 • konstrukcja chromatografu gazowego pozwalająca na rezygnację z osobnego komputera,
 • pamięć płyty głównej przechowująca dane o ponad 480 analizach; dostępna opcja dodatkowej pamięci,
 • niskie zużycie energii, pozwalające na działanie urządzenia przez około 30 godzin,
 • konkurencyjnie niskie zużycie nośnika gazowego,
 • umożliwia próbkowanie w obwodzie zamkniętym, eliminując uchodzące emisje,
 • wbudowana strzykawka pozwalająca na pobór bardzo małych ilości, z możliwością uzyskiwania danych analitycznych składu próbek już na poziome przepływu <0,1 cc/min.

Dowiedz się, jak oferowane przez SGS analizatory LNG mogą wspomóc Twoje działania.