Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Podczas transportu drogowego towarów niebezpiecznych musisz mieć pewność, że zakontraktowani przez Ciebie przewoźnicy gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność usług.

SGS prowadzi kompleksowe inspekcje, mające na celu kontrolę zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, pozwalając Ci spać spokojnie, bez względu na lokalizację Twoich operacji.

Co obejmują nasze inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Nasze inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmują szeroką gamę usług wspomagających, monitorujących i weryfikujących bezpieczeństwo Twojego transportu drogowego, włącznie z kompleksowymi kontrolami kierowców, pojazdów i procesów bezpieczeństwa. Kontrola podwykonawców, ich rzetelność i zgodność ich działań z obowiązującymi normami mają ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach outsourcingu i ochrony marki.

Nasi inspektorzy zajmą się:

 • zapewnieniem bezpiecznej jazdy wszystkich pojazdów poprzez dogłębne, systematyczne kontrole ich sprawności technicznej;
 • monitorowaniem pracy kierowców zarówno poprzez kontrole dynamiczne, jak i statyczne kontrole na trasie;
 • przeprowadzaniem regularnych kontroli trzeźwości kierowców oraz ich stosowania się do ograniczeń prędkości;
 • analizą danych z systemu VDR (tachometry), aby zapewnić zgodność czasu pracy kierowcy oraz jego zachowania podczas jazdy z obowiązującymi normami; 
 • monitorowaniem informacji o trasie poprzez dane obiektywne oraz dane z GPS;
 • zbieraniem i rozpowszechnianiem najbardziej aktualnych informacji o warunkach drogowych i pogodowych oraz potencjalnych niebezpieczeństwach występujących na danym terenie;
 • wprowadzeniem ― poprzez szkolenia i we współpracy z Klientami ― ujednoliconych zasad bezpieczeństwa organizacyjnego, obowiązujących zarówno Twoich pracowników, jak i dostawców;
 • poprawieniem zgodności z wymogami BHP poprzez regularne audyty bezpieczeństwa.

Jak pracują nasze zespoły do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Każdy zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego składa się z co najmniej jednego wyznaczonego kierowcy i towarzyszącego mu wykwalifikowanego kontrolera bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zależności od potrzeb, możemy zapewnić usługi kontroli w godzinach pracy lub przez całą dobę, a raporty doręczać w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Do każdego raportu dołączona jest dokumentacja fotograficzna lub filmowa potwierdzająca nasze wnioski.

Zarządzanie ryzykiem oraz określenie zasad współpracy z dostawcami są obecnie kluczowym elementem każdej działalności w branży naftowej i gazowej. Nieustannie pojawiają się raporty, w których jako główną przyczynę wypadków wymienia się słaby nadzór i niewystarczającą kontrolę systemów i personelu dostawcy. Koniecznie powinieneś:

 • znać swoich podwykonawców;
 • wiedzieć, na ile ich działania są zgodne z podpisaną umową oraz Twoimi instrukcjami;
 • dowiedzieć się, w jakich sferach ignoruje się niebezpieczeństwa albo się je stwarza poprzez zachowanie niezgodne z zasadami;
 • wiedzieć, czy Twoja marka jest chroniona czy degradowana;
 • dowiedzieć się, czy należy podjąć jakieś kroki.

Dowiedz się, jak SGS może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich działań w zakresie transportu drogowego.