Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje specjalistyczne szkolenia w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą, morską i lądową, w tym:

  • przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych (kurs podstawowy i odświeżający);
  • przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych (substancje radioaktywne);
  • świadomość w zakresie ADR, ADN i IMDG;
  • bezpieczeństwo w transporcie lotniczym.

Przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych

Przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) dla transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą określają wymogi szkoleniowe dla podmiotów zajmujących się transportem, włącznie z pakowaczami, agentami i agencjami przewozowymi, które w imieniu operatora zajmują się przyjmowaniem, obsługą, ładowaniem, rozładowywaniem, przenoszeniem i wykonują inne czynności związane z obsługą ładunku. 

Na koniec kursu jego uczestnicy mogą przystąpić do oficjalnego egzaminu. Uczestnik, który pomyślnie zda egzamin otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia IATA, a jego nazwisko zostanie umieszczone w Międzynarodowym Rejestrze Kursantów IATA. Certyfikat ukończenia szkolenia traci ważność po dwóch latach i można go odnowić biorąc udział w dalszym szkoleniu odświeżającym w ciągu 24 miesięcy od poprzedniego szkolenia. W Holandii nasze szkolenia posiadają licencję Ministerstwa Transportu.

Substancje radioaktywne (klasa 7) są omawiane na oddzielnym szkoleniu.

Szkolenie w zakresie świadomości

Nasze szkolenie w zakresie świadomości jest przeprowadzane zgodnie z rozdziałami 1.3 i 1.10 ustawy (ADR, ADN, IMDG).

Dowiedz się więcej o szkoleniach SGS w zakresie towarów niebezpiecznych.