Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferujemy następujące usługi wspierające Twoje działania w zakresie rafinacji, obróbki i dystrybucji ropy naftowej i gazu ziemnego:

  • badania laboratoryjne, projektowanie i outsourcing, aby zmaksymalizować Twoje zyski i zmniejszyć nakłady,
  • odmierzanie i kalibrację, aby właściwie określić wolumen i jakość,
  • wzbogacanie paliwa, aby zoptymalizować składniki mieszanki i jakość produktu,
  • nadzór nad ładunkiem, aby dostosować do kryteriów opłacalności parametry jakości, które mają wpływ na obsługę ładunku, bezpieczeństwo i realizację zobowiązań kontraktowych,
  • usługi pomiaru, próbkowania i analizy dla transferów z nadzorowanym pomiarem,
  • outsourcing dostaw i dystrybucji próbek,
  • zarządzanie zabezpieczeniami finansowymi, aby ograniczyć Twoje ryzyko.

Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas usługach wspierających rafinację, obróbkę i dostawę ropy naftowej i gazu.