Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Świat coraz chętniej skłania się ku paliwom czystszym, mniej zanieczyszczającym, które dają wyższe osiągi. Przepisy prawne na całym świecie zmieniają profile paliw i wzrasta potrzeba stosowania dodatków.

Wiele starszych rafinerii jest poddawanych modernizacji, aby nadążyć za zmieniającymi się światowymi trendami, i coraz bardziej wymagają stosowania dodatków, które pozwolą im na wykończenie produktów zgodnie z międzynarodowymi standardami. Rośnie również zapotrzebowanie na obróbkę paliw, aby przeciwdziałać trudnościom logistycznym, które dotykają infrastrukturę dystrybucji, od rurociągów i linii kolejowych aż po barkowce i cysterny samochodowe.
 
SGS Laroute świadczy specjalistyczne usługi w zakresie dodatków dla światowego handlu ropą, z bazą klientów obejmującą zarówno niewielkie, niezależne firmy handlujące ropą, jak i największych światowych potentatów.

Dlaczego obróbka paliw jest niezbędna?

Problemy, dla których trzeba znaleźć rozwiązanie, są przeważnie związane z trudnościami w przechowywaniu i transporcie lub wymogami kontraktowymi, którym muszą sprostać nasi klienci.

W przypadku oleju gazowego obserwujemy na przykład rosnące potrzeby w zakresie:

  • smarowności;
  • zwiększenia temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP)/ temperatury mętnienia/ temperatury krzepnięcia.

Obniżanie poziomu siarki w oleju gazowym powoduje, że pojawia się potrzeba kontrolowania smarowności paliwa. Modernizacje rafinerii zmieniają także właściwości olejów gazowych w niskich temperaturach, w związku ze zmianą zakresu temperatury wrzenia nowego oleju gazowego.

Zmieniają się również profile olejów napędowych, w miarę jak z procesu rafinowania uzyskuje się coraz więcej destylatów średnich. W wyniku tego powstały paliwa o podwyższonej temperaturze krzepnięcia, które trudniej poddają się obróbce względem tego parametru, i w których po zwiększeniu poziomu wody trudniej jest rozdzielić emulsję.

Jak wygląda nasza obróbka paliw?

Najistotniejszym pierwszym krokiem jest pobranie reprezentatywnych próbek ładunku, który należy poddać obróbce, i ustalenie wartości wyjściowych. Możemy wówczas ocenić, czy jesteśmy w stanie uzyskać wymaganą specyfikację i jak możemy to zrobić.

Po ustaleniu wartości wyjściowych i uzgodnieniu poziomów obróbki jesteśmy gotowi do rozpoczęcia obróbki paliwa. Obróbka może się odbyć in-line, w zbiorniku albo na statku, w zależności od potrzeb.

Zasady i procedury regulujące obróbkę w portach i na jednostkach pływających stają się bardziej restrykcyjne niż kiedykolwiek, stawiając na pierwszym miejscu względy zdrowia i bezpieczeństwa. Poddając paliwo obróbce, SGS Laroute korzysta ze sprzętu spełniającego wymogi największych kompanii naftowych, terminali i towarzystw okrętowych.

Dlaczego SGS?

Jesteśmy światowym liderem sektora usług dodatków, działając w portach eksportowych i importowych byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, Europy i Ameryki Północnej. Nasze usługi są wyjątkowe - żadna inna firma nie ma takiego zasięgu geograficznego, takich zapasów, takiego sprzętu i dostępu do portów.

Obecnie obsługujemy ponad 40 milionów ton metrycznych oleju i produktów naftowych rocznie. Działamy w 36 krajach i dysponujemy dodatkami dostosowanymi do wymogów miejscowego rynku.

Dowiedz się, jak usługi obróbki paliwa SGS Laroute mogą wspomóc Twoje działania.