Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Bitum i asfalt zostały ponownie odkryte i z tanich, pospolitych towarów stały się zaawansowanymi technologicznie materiałami budowlanymi.

Jednocześnie gwałtownie wzrósł na nie popyt. Połączenie wysokiego zapotrzebowania z surowymi kryteriami jakości oznacza, że handlowcy działający w tej branży potrzebują skutecznych instrumentów do zarządzania ryzykiem każdego ładunku. Potencjalne korzyści finansowe są kuszące, lecz nawet najmniejsze potknięcie może okazać się kosztowne.

SGS oferuje kompleksowy pakiet usług dla sektora asfaltu i bitumu, włącznie z próbkowaniem, inspekcją handlową, analizą i nadzorem nad ładunkiem.

Wyzwania dla sektora asfaltu i bitumu

Najbardziej znaczące wyzwania, przed jakimi staje każdy uczestnik łańcucha dostaw w tym sektorze to:

 • skuteczne próbkowanie;
 • dostarczanie i przechowywanie próbek;
 • mnogość ustalonych stopni penetracji; Stopnie penetracji wydają się być ustalane lokalnie i nie są używane przez jakiekolwiek zagraniczne rafinerie. To stanowi największe pojedyncze wyzwanie dla handlu w tym sektorze.
 • Badania. Duża liczba stopni penetracji, w połączeniu z przeważnie niewielkimi ilościami oraz faktem, iż część istotnych badań w większości przeprowadzana jest lokalnie, a nie międzynarodowo sprawia, że trudno jest ustalić zgodność z przyjętymi standardami.
 • Pomiar. Pomiar ilościowy bitumu jest w pewnym sensie podobny do stopni jakości - niezwykle fragmentaryczny. Lokalne zwyczaje i praktyki robocze często ograniczają się do zwykłego ważenia przy pomocy wagi pomostowej, której wskazania są nie do końca wiarygodne i podlegają czynnikom zewnętrznym, jak bardzo złe warunki pogodowe, trzęsienia ziemi czy wahania napięcia dostarczanej energii elektrycznej. To, że asfalty często przewozi się przy użyciu różnych środków transportu, również utrudnia dokładne pomiary podczas ich przepływu wzdłuż łańcucha dostaw. W jednym tylko łańcuchu dostaw natknąć się można na ładunki przewożone luzem, w beczkach, zbiornikach ISO, cysternach kolejowych i samochodowych.

Usługi SGS w zakresie badania asfaltu i bitumu

Istnieje wiele krajowych i międzynarodowych specyfikacji i badań określonych przez najróżniejsze urzędy, umowy i przepisy budowlane na całym świecie. W SGS staramy się zaoferować tyle, ile jesteśmy w stanie, mając świadomość, że nie zdołamy zaoferować wszystkiego wszystkim naszym klientom na całym świecie, zważywszy na ograniczone ilości w każdej lokalizacji. Oferujemy:

 • badania ładunków komercyjnych luzem według ASTM, ISO, EN i podobnych specyfikacji;
 • badania podstawowych parametrów użytkowych, takich jak:
  • liczba penetracji;
   • penetracja igłą;
   • penetracja z użyciem sondy stożkowej;
   • twardość;
   • ciągliwość;
   • temperatura topnienia;
   • gęstość;
   • monitoring obiektów magazynowych w celu oszacowania stopnia utlenienia;
   • badania bitumu w beczkach na przestrzeni czasu w celu oszacowania okresu trwałości partii;

   program jakościowy.

   Wszystkie laboratoria badawcze SGS uczestniczą w międzynarodowych programach sprawdzania znajomości zagadnień związanych z bitumem. Te testy, przeprowadzane na zasadzie round robin pokazują, jak pracują nasze laboratoria i pomagają w utrzymaniu ich wysokiego poziomu i wiarygodności.

   Inspekcje handlowe SGS ładunków ropy naftowej, gazu i substancji chemicznych przeprowadzane są w oparciu o uznane normy dla ropy naftowej i petrochemii, takie jak metody badań i specyfikacje ASTM, GOST, API, MPMS, UOP, IP lub EN, zgodnie z wymogami ISO, CEN lub krajowych i regionalnych organizacji regulacyjnych.

   SGS jest członkiem wielu kluczowych organizacji branżowych i grup roboczych, takich jak te zrzeszone w ASTM, ISO, CEN, EI (Instytut Energii, dawniej Instytut Ropy Naftowej) i IFIA. Tam, gdzie wymagają tego specyfikacje kontraktowe, możemy zastosować metody opracowane specjalnie dla potrzeb klienta lub przez niego dostarczone. W razie potrzeby możemy również pomóc klientom w wybraniu odpowiednich standardów do wykorzystania i/lub przywołania, które pozwolą im na odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem w transakcjach. Nasz zespół wsparcia technicznego jest do dyspozycji i służy radą w kwestii standardów, zasad pracy i używanych technologii.

   Dowiedz się więcej o badaniach SGS w zakresie asfaltu i bitumu