Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi w zakresie analizy, inspekcji i uszlachetniania produktów naftowych.

Średnie i ciężkie oleje destylowane stanowią dużą część produktów rafinowanych wytwarzanych z ropy naftowej. Zarządzanie jakością i ilością powyższych produktów jest istotne dla rafinerii, przedsiębiorców i dystrybutorów.

SGS służy wsparciem, zapewniając profesjonalne testowanie i inspekcję pełnego zakresu średnich i ciężkich rafinowanych destylatów ropy naftowej. Destylaty obejmują gotowe produkty, produkty pośrednie oraz komponenty do blendowania.

Zakres usług dla destylatów obejmuje inspekcję materiałów masowych, weryfikację specyfikacji, blendowanie, dozowanie dodatków, rozliczenia ilościowe oraz analizy jakości.

Zakres produktów naftowych poddawanych analizom i inspekcjom obejmuje:

Średnie destylaty:

 • Olej napędowy z krakingu katalitycznego (LCO)
 • Próżniowy olej gazowy (VGO)
 • Olej napędowy
 • Gaz olejowy
 • Paliwo do wytwarzania energii
 • Biopaliwo i biomasa, w tym FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych)
 • Syntetyczna ropa naftowa
 • Paliwa przetworzone metodą syntezy Fischera-Tropscha

Ciężkie destylaty:

 • Olej opałowy
 • Olej smarowy
 • Paliwo resztkowe
 • Próżniowy olej gazowy (VGO)
 • Paliwo bunkrowe

Oleje opałowe nr 1, 2 i 4 stanowią przykład produktów naftowych analizowanych i kontrolowanych przez SGS.

Nasza wiedza z zakresu analiz, inspekcji oraz nadzoru nad produktem obejmuje produkty naftowe, spełniając wymagania ASTM 396 (Standardowa Specyfikacja dla Oleju Opałowego), ISO, IP oraz innych ustalonych metod i norm dla produktów naftowych.

Posiadamy wiedzę odnośnie pełnego zakresu wytwarzanych i będących w obrocie produktów naftowych. Wiele z powyższych produktów posiada podkategorie powiązane z regulacjami prawnymi, klimatem, porą roku czy też wysokością n. p. m.

Skontaktuj się z firmą SGS, aby otrzymać profesjonalne wskazówki i możliwość skorzystania z usług dotyczących analiz, inspekcji i uszlachetniania średnich i ciężkich destylatów ropy naftowej oraz kwestii z nimi powiązanych.