Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby kontrolować i minimalizować wpływ Twoich działań na środowisko naturalne, musisz najpierw poznać zasięg tego wpływu, by móc następnie wybrać najbardziej odpowiednią strategię.

Monitorowanie oddziaływania Twojej firmy na środowisko naturalne może być również wymagane przez prawo albo konieczne dla uzyskania zgodności z przepisami dotyczącymi emisji i innymi regulacjami.

Dlaczego powinieneś wybrać usługi SGS w zakresie monitoringu środowiskowego?

Nasze usługi w zakresie monitoringu środowiskowego pomogą Ci:

 • dokładnie ocenić zakres wpływu Twoich działań na środowisko;
 • kontrolować wpływ Twoich działań na środowisko;  
 • podejmować z wyprzedzeniem decyzje pozwalające złagodzić lub wyeliminować oddziaływanie na środowisko;
 • kontrolować ryzyko środowiskowe.

Analiza oraz gwarancja jakości danych dostarczonych przez światowego lidera

Nasi eksperci w branży dysponują wiedzą konieczną do opracowywania i wykonywania złożonych operacji próbkowania i pomiaru oraz do instalowania systemów monitoringu spełniających normy światowe i krajowe. Sieć specjalistycznych laboratoriów SGS dysponuje odpowiednim sprzętem pozwalającym na przeprowadzanie szerokiej gamy analiz, koniecznych do uzyskania odpowiedniej jakości danych na temat poziomu emisji lub zanieczyszczeń atmosferycznych oraz powietrza, gleby lub wody.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań monitorujących nasi pracownicy ustalą w porozumieniu z Tobą, co dokładnie należy monitorować i przy pomocy jakich środków. Następnie nasi specjaliści zajmą się przetwarzaniem danych źródłowych. Będziesz otrzymywać pełne raporty i informacje, które następnie będą mogły być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem albo stanowić podstawę dalszego rozwoju projektu.

Co obejmują nasze usługi monitoringu środowiskowego?

Usługi SGS w zakresie monitoringu środowiskowego obejmują obecnie wymienione poniżej dziedziny, a nasi eksperci nieustannie poszerzają swój zakres specjalizacji:

 • powietrze, gleba i woda, wewnątrz i na zewnątrz;
 • emisje hałasu i odorów;
 • emisje z kominów;
 • pestycydy i inne chemikalia, z możliwością wykrycia ponad 500 substancji;
 • dioksyny;
 • temperatura;
 • zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Dlaczego SGS?

Globalna sieć ekspertów i laboratoriów SGS zapewni Ci dostęp do najwyższej klasy technologii i specjalistycznej wiedzy światowego lidera. Wiele z naszych laboratoriów posiada akredytację urzędów lokalnych lub krajowych oraz certyfikat ISO 17025 na próbkowanie, badania laboratoryjne a także - w niektórych przypadkach - na monitoring polowy. Jeśli Twoim partnerem do spraw monitoringu środowiskowego jest SGS możesz mieć pewność, że uzyskane za pomocą naszych usług wyniki posiadają gwarancję jakości.

Dowiedz się, jak usługi SGS w zakresie monitoringu środowiskowego mogą Ci pomóc w kontrolowaniu oddziaływania na środowisko i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami.