Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oznaczenie i określenie ilościowe rtęci może Ci przynieść wymierne korzyści, umożliwiając Ci poprawę jakości produktu, zmniejszenie emisji rtęci i zapobieganie korozji podzespołów urządzeń.

SGS oferuje specjalistyczne usługi dla przemysłu naftowego i gazowego, pomagające w dokładnym oznaczaniu i określaniu ilości rtęci.

Zagrożenia związane z rtęcią w przemyśle naftowym i gazowym

Rtęć stanowi poważne zagrożenie, gdy tworzy amalgamaty, zwłaszcza z aluminium. Może wówczas doprowadzić do wystąpienia zjawiska znanego jako kruchość ciekłometaliczna (LME), które stało się przyczyną wielu groźnych awarii dużych zakładów. Rtęć może niszczyć spoiny rurociągu, elementy nadprzewodzące, aluminiowe wymienniki ciepła i katalizatory uwodorniania. Uszkodzenie tych elementów może prowadzić do zamknięcia zakładów i poważnych konsekwencji ekonomicznych, a w skrajnych przypadkach do niekontrolowanego wydostania się substancji do otoczenia lub całkowitej awarii zakładów. Już sama obecność rtęci może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia.

Z punktu widzenia rynku produkty z wysoką zawartością rtęci są uważane za produkty gorszej jakości. Takie towary osiągają przeważnie niższe ceny, a na niektórych rynkach są wręcz zabronione.

Korzyści z oznaczania i pomiarów rtęci

Monitorowanie i obniżanie poziomu rtęci pozwoli Ci na:

 • poprawę czasu obróbki;
 • zachowanie integralności zasobów i jakości produktu;
 • zwiększenie zysku;
 • obniżenie emisji rtęci do środowiska;
 • zmniejszenie zawodowego zagrożenia zdrowia.

Usługi SGS w zakresie oznaczania rtęci

Wykorzystując najnowocześniejsze urządzenia oraz dzięki wsparciu wyspecjalizowanego zespołu badawczego, możemy przeprowadzać pomiary rtęci zarówno on-, jak i off-site, w zależności od potrzeb. Nasi eksperci mogą zaproponować odpowiednie metody, doradzić w kwestii metod próbkowania i zinterpretować dane.

Nasze usługi laboratoryjne to:

 • oznaczanie rtęci w próbkach węglowodoru;
 • analiza wszystkich rodzajów próbek środowiskowych;
 • oznaczanie rtęci w próbkach wody złożowej;
 • analiza zgodności z dyrektywą RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych);
 • analiza zgodności z dyrektywą WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych);
 • weryfikacja i testowanie przez stronę trzecią.

Nasze doświadczone zespoły dysponują sprzętem do przeprowadzania analizy laboratoryjnej szerokiej gamy próbek, w tym:

 • Hg w próbkach gazu ziemnego;
 • Hg w próbkach skroplonego gazu ziemnego (LNG);
 • Hg w próbkach propanu-butanu (LPG);
 • Hg w próbkach nafty;
 • Hg w próbkach kondensatu;
 • Hg w próbkach oleju naftowego;
 • Hg w próbkach osadu i szlamu;
 • Hg w próbkach wody;
 • Hg w próbkach glikolu;
 • Hg w próbkach krwi;
 • Hg w próbkach moczu;
 • Hg w próbkach włosów;
 • Hg w próbkach paznokci.

Dlaczego SGS?

Nasze wyspecjalizowane zespoły badawcze rozmieszczone w Europie i na Dalekim Wschodzie mają ponad 20-letnie doświadczenie w pomiarach i oznaczaniu rtęci. Wykorzystując najnowocześniejsze urządzenia oraz nasze doświadczenie, możemy zająć się każdym Twoim zgłoszeniem zarówno on-, jak i off-site.

Dowiedz się, jak usługi SGS związane z rtęcią mogą wspomóc Twoje działania.