Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W przechowywanych przez długi okres paliwach może dochodzić do rozwoju bakterii i grzybów powodujących znaczną degradację i w konsekwencji utratę wartości.

Coraz powszechniejsze użycie nowatorskich jednostek pływających, takich jak FPSO, i zbiorników podziemnych, w których trudno wyeliminować wodę, przyczynia się do wzrostu częstotliwości występowania takich problemów. Innym obszarem, w którym takie infekcje spowodowały poważne szkody, a nawet doprowadziły do utraty życia, były sytuacje, w których paliwo do silników używanych w zastosowaniach ratunkowych i awaryjnych (np. łodzie ratunkowe, generatory awaryjne) uległo degradacji i uniemożliwiło uruchomienie silników.

SGS oferuje warstwowe rozwiązania problemów w tym obszarze w postaci pakietów do monitorowania i analizy lokalnej SGS Bug Test® oraz specjalistycznych usług laboratoryjnych, które umożliwiają identyfikację:

  • czynników degradujących paliwo;
  • infekcji grzybiczych i grzybni;
  • bakterii redukujących siarkę;
  • infekcji Cladasporium Resinae .

Oferujemy także usługi doradztwa w celu zidentyfikowania źródła zakażenia.

Trzecia warstwa usług to usuwanie skutków z użyciem środków bakteriobójczych oraz czyszczeniem w celu usunięcia zainfekowanych materiałów i wyeliminowania źródła problemu. Nasz specjalistyczny zespół może także doradzać klientom i tworzyć protokoły dotyczące monitorowania skażenia bakteryjnego, zapobiegania infekcjom i eliminowania infekcji.

Nasza sieć laboratoriów o zasięgu ogólnoświatowym dostarcza wszystkim interesariuszom solidnych jakościowo danych dotyczących zarządzania ryzykiem. Nasze laboratoria analizują na żądanie próbki paliwa pochodzące z rafinerii, statków, magazynów, zakładów chemicznych, zbiorników, rurociągów i portów lotniczych. Możemy przeprowadzić standardowe badania zgodnie z definicją w metodach standardowych publikowanych przez ASTM lub IP, lub badania indywidualne ukierunkowane na pewne znane ryzyka, na przykład badania próbek paliwa pobranych z łodzi ratunkowych (SRB).

Dlaczego SGS?

SGS to pierwszy punkt kontaktu w razie potrzeby badań i usług kontrolnych dla szeregu gazów węglowodorowych i chemicznych.

Nasi wysoko wyszkoleni analitycy pracują w nowoczesnych laboratoriach, mając do dyspozycji najnowsze technologie. Wiele z naszych ośrodków laboratoryjnych ma akredytację ISO 17025, która zapewnia, że nasze badania analityczne spełniają najwyższe standardy dotyczące badań laboratoryjnych. Wysoką jakość badań laboratoryjnych i niezawodność monitorowania utrzymujemy przez uczestnictwo w wewnętrznych i organizowanych przez niezależne podmioty programach badań porównawczych międzylaboratoryjnych, a także przez wewnętrzne i niezależne audyty i rygorystyczne standardy w zakresie szkoleń i zgodności kompetencji.

SGS jest aktywnym członkiem kilku kluczowych organizacji branżowych, organizacji standaryzujących i grup roboczych, w tym działających w ramach ASTM, ISO, CEN, EI (The Energy Institute, dawniej Institute of Petroleum) i IFIA.

Każde otrzymywane przez SGS zlecenie inspekcji handlowej ładunków ropy naftowej, gazu i chemikaliów jest zawsze realizowane w oparciu o zaakceptowane, fundamentalne standardy branży petrochemicznej, takie jak metody badań UOP, GOST, API MPMS, ASTM, EN lub IP i specyfikacje określone przez ISO, CEN oraz różne krajowe i regionalne organizacje standaryzacyjne. Używane są także metody analityczne dostarczane przez klientów lub tworzone na zamówienie, gdy zostało to określone w specyfikacji. W razie potrzeby możemy pomóc interesariuszom wybrać najbardziej odpowiednie standardy do przytoczenia oraz użycia w celu wsparcia zarządzania ryzykiem w ramach konkretnej transakcji (lub serii transakcji). Nasz zespół pomocy technicznej oferuje także wsparcie we wszystkich kwestiach dotyczących standardów, praktyk roboczych i technologii.

Dowiedz się więcej testach mikrobiologicznych oferowanych przez SGS.