Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi SGS w zakresie inspekcji handlowej pomagają zadbać o wydajność operacji i kontrolę zgodności z wymogami ustawowymi.

Nadzór nad przemieszczaniem się ładunków luzem — pomiar ilości oraz jakości każdej z partii — pozostaje podstawowym wymogiem handlowym w działalności biznesowej. Wykorzystywane do tego metody i techniki zostały jednak udoskonalone na przestrzeni lat. Głównym celem tego zestawu usług jest skuteczna kontrola strat i ochrona jakości ładunku w oparciu o standardowe metody handlowe, nasze własne innowacyjne procedury oraz dostępną na miejscu wiedzę i wsparcie techniczne.

Usługi w zakresie inspekcji handlowej świadczone przez światowego lidera

Nieustannie opracowujemy innowacyjne metody pozwalające na wykonywanie i weryfikację pomiarów w celu umożliwienia transakcji handlowych, dostosowując je jednocześnie do zmieniającego się otoczenia i szeregu technologii wykorzystywanych na całym świecie.

Dlaczego SGS?

W świecie nieprzerwanie dynamicznego rozwoju handlu, pomożemy Ci odnosić sukcesy w tej dziedzinie. Nasza globalna sieć działa od dziesięcioleci, monitorując i ułatwiając operacje handlowe, wyznaczając jednocześnie standardy w dziedzinie kontroli i badań.

W branży gazowej i naftowej dostęp do lotnych węglowodorów został ograniczony w związku z powstałymi wątpliwościami, dotyczącymi kwestii takich jak emisja lotnych związków organicznych, czy zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Nasze usługi w zakresie inspekcji handlowej są zgodne z podstawowymi wytycznymi API MPMS oraz EI HM, a także z lokalnymi standardami, praktykami i wymogami handlowymi. Wszyscy nasi pracownicy terenowi są przeszkoleni pod kątem obowiązujących w branży standardów, takich jak rejestracja IFIA Petroleum Inspector, oraz znają normy ISO, ISGOTT, EN, USCG oraz inne regulacje obowiązujące w pomiarach płynnych i gazowych węglowodorów oraz próbkowaniu na poziomie lokalnym.

Nasza oferta w zakresie usług inspekcji handlowej

Nasze usługi inspekcji handlowej obejmują:

 • pomiary objętości i masy na lądzie i na pokładzie tankowców;
 • próbkowanie ropy, produktów naftowych, gazów i substancji chemicznych;
 • pomiar zapasów ropy, produktów naftowych, gazów i substancji chemicznych;
 • analizy laboratoryjne płynnych i gazowych ładunków węglowodorów;
 • pomiary węglowodorów płynnych i gazowych w dostawach rurociągowych
 • przygotowanie raportów z inspekcji do wykorzystania z akredytywą dokumentową;
 • inspekcje wytrzymałości zbiorników lądowych przed ich wynajęciem lub wykorzystaniem;
 • nadzór nad rodładunkiem i innymi operacjami np. przeładunku ze statku na statek;
 • Pomiary paliwa żeglugowego;
 • kontrola statku przed i po wynajmie;
 • nadzór nad jednostkami FPSO i mieszaniem (blendingiem) produktów na pokładzie;
 • nadzór nad mieszaniem benzyny, oleju napędowego i mieszanek LPG.

Nasi eksperci udzielają się w branżowych organizacjach normalizujących, pomagając w opracowywaniu, aktualizacji i poprawianiu obowiązujących norm wspólnie z organizacjami branżowymi, takimi jak API, ISO, EN, IFIA czy EI.

Dowiedz się, w jaki sposób firma SGS może zadbać o to, aby Twoja działalność przebiegała bez przeszkód.