Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Analiza i monitorowanie rtęci może Ci przynieść wymierne korzyści w postaci poprawy jakości produktu, zmniejszenia emisji rtęci i skutecznej kontroli korozji.

SGS oferuje specjalistyczne usługi dla przemysłu naftowego i gazowego, pomagające w dokładnym oznaczaniu i badaniu rtęci.

Zagrożenia związane z rtęcią w przemyśle naftowym i gazowym

Rtęć stanowi poważne zagrożenie, kiedy tworzy amalgamaty, zwłaszcza z aluminium. Może wówczas prowadzić do wystąpienia zjawiska znanego jako kruchość ciekłometaliczna (LME), które stało się przyczyną wielu katastrofalnych awarii dużych zakładów. Rtęć może niszczyć spoiny rurociągu, elementy nadprzewodnikowe, aluminiowe wymienniki ciepła i katalizatory uwodorniania, a już sama jej obecność stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Uszkodzenie tych elementów może prowadzić do zamknięcia zakładów i poważnych konsekwencji ekonomicznych lub, w skrajnych przypadkach, do niekontrolowanego wydostania się substancji do otoczenia lub całkowitej awarii zakładu.

Usuwanie skutków awarii zawsze wiąże się dla operatora zakładów z dużymi kosztami i powoduje szkody ekonomiczne. SGS oferuje usługi monitoringu dla zakładów narażonych w stopniu szczególnym.

Z punktu widzenia rynku produkty z wysoką zawartością rtęci są uważane za produkty gorszej jakości, osiągają niższe ceny, a na niektórych rynkach są wręcz zabronione.

Korzyści z oznaczania i monitorowania rtęci

Monitorowanie i obniżanie poziomu rtęci niesie wiele kluczowych korzyści. Zagrożenie dla sprzętu jest zminimalizowane, co pomaga w poprawianiu czasu obróbki i ograniczeniu ryzyka do akceptowanego poziomu. Niższa zawartość rtęci pomaga w utrzymaniu integralności zasobów i jakości produktu, prowadząc jednocześnie do obniżenia kosztów konserwacji. Oznaczanie poziomu rtęci niesie korzyści także dla zdrowia i bezpieczeństwa, zmniejszając zawodowe zagrożenie zdrowia Twoich pracowników i redukując wpływ emisji na środowisko naturalne.

Nasze usługi w zakresie oznaczania rtęci:

doradztwo,

 • oznaczanie rtęci w próbkach węglowodoru,
 • przeprowadzanie przeglądu zakładu pod kątem obecności rtęci,
 • wskazywanie obszarów potencjalnego zanieczyszczenia rtęcią,
 • obszary wycieku rtęci,
 • monitorowanie wydajności urządzeń do utylizacji rtęci,
 • optymalizacja czasu obróbki,
 • analiza wszystkich rodzajów próbek środowiskowych,
 • oznaczanie rtęci w próbkach wody złożowej,
 • analiza RoHS,
 • weryfikacja i testowanie przez stronę trzecią,
 • projektowanie programów do monitorowania rtęci,

analiza laboratoryjna.

SGS może zaoferować analizę laboratoryjną różnego typu próbek, w tym gazu ziemnego, LPG, LNG, nafty, kondensatu i ropy naftowej.

Oceny pod względem teorii i praktyki

Podstawą będzie badanie mające na celu ustalenie istniejących poziomów rtęci w decydujących miejscach Twojego procesu produkcyjnego, rozpoznanie potencjalnych obszarów korozji, zawodowych problemów zdrowotnych spowodowanych działaniem rtęci oraz możliwych wycieków rtęci do środowiska. Następnie możemy zaproponować Ci najodpowiedniejsze działanie naprawcze, pozwalając jednocześnie, aby procesy w Twoim zakładzie przebiegały bez przeszkód i pomóc Ci w maksymalnym zwiększeniu wartości Twoich produktów, zapewniając stałe wsparcie techniczne operatorom.

Dlaczego SGS?

Nasze wyspecjalizowane zespoły badaczy rozmieszczone w Europie i na Dalekim Wschodzie mają ponad 20-letnie doświadczenie w pomiarach i analizie rtęci. Wykorzystując najnowocześniejsze urządzenia oraz nasze doświadczenie, możemy Ci pomóc w każdej sprawie, zarówno on-, jak i off-site.

Dowiedz się, jak nasi eksperci w oznaczaniu rtęci mogą Ci pomóc.