Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Umożliwiamy lepszy, bezpieczniejszy i bardziej połączony świat dzięki dodatkowej wartości, którą przekazujemy społeczeństwu.

Niezależnie od lokalizacji i branży, nasi klienci mogą zawsze liczyć na pomoc międzynarodowych ekspertów, którzy zapewniają specjalistyczne rozwiązania umożliwiające usprawnienie i ułatwienie działalności firmy oraz zwiększenie jej wydajności.

Dostarczamy niezależne usługi, które pomogą Ci usprawnić swoją działalność, zmniejszyć ryzyko i rozwijać inteligentne rozwiązania.

Profil naszej grupy

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Jesteśmy uznawani za światowy wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności. Prowadzimy sieć ponad 2650 oddziałów i laboratoriów na całym świecie, które zatrudniają przeszło 97 000 pracowników.

Nasze główne usługi można podzielić na cztery kategorie:

  • Inspekcja: kompleksowy zakres najwyższej jakości usług kontroli i weryfikacji, takich jak kontrola stanu i wagi towarów podczas przeładunku, pomaga nadzorować ilość i jakość, a także sprostać wymaganiom wszelkich istotnych przepisów prawnych obowiazujących na rozmaitych rynkach i w różnych regionach
  • Testowanie: międzynarodowa sieć placówek badawczych, obsługiwana przez wykwalifikowany i doświadczony personel, pomaga ograniczyć ryzyko, skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek oraz przeprowadzić kontrolę jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktu w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów bezpieczeństwa i higieny.
  • Certyfikacja: certyfikacja pozwala wykazać, że oferowane przez klienta produkty, procesy, systemy lub usługi spełniają krajowe i międzynarodowe normy, przepisy oraz standardy określone przez klienta
  • Weryfikacja: zapewniamy, że produkty i usługi spełniają globalne standardy i lokalne przepisy. Globalna obecność, połączona ze znajomością warunków lokalnych, niezrównanym doświadczeniem i fachową wiedzą, w każdej praktycznie dziedzinie, pozwala firmie SGS objąć cały łańcuch dostaw, od surowców po ostateczną konsumpcję.

Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i społeczeństwa, aby oferować najwyższej jakości usługi tam, gdzie są one potrzebne. Jako lider w dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań biznesowych poprawiających jakość, bezpieczeństwo i wydajność oraz zmniejszających ryzyko, pomagamy naszym klientom funkcjonować w rzeczywistości, która jest coraz bardziej zdominowana przez przepisy. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności.

Nasza firma nie tylko świadczy usługi promujące zrównoważony rozwój, lecz także wyznaje wartości wyrażające zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju w biznesie. Dla nas zrównoważony rozwój oznacza zarządzanie dochodową działalnością w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich pozytywnych i negatywnych skutków dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Więcej informacji na temat naszej polityki i programu zrównoważonego rozwoju można znaleźć w części poświęconej zrównoważeniu w biznesie.

Nasza wizja

Dążymy do zapewnienia najwyższej wydajności i konkurencyjności usług na świecie. Nieustannie staramy się podnosić poziom naszych podstawowych kompetencji w zakresie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Kompetencje te stanowią trzon naszej tożsamości. Wybór rynków, na których prowadzimy działalność, zależy wyłącznie od naszej zdolności do przedstawienia najbardziej konkurencyjnej oferty oraz systematycznego zapewnienia najwyższej jakości usług dla klientów na całym świecie.

Nasze wartości

Nieustannie dążąc do realizacji naszej wizji, staramy się być uosobieniem pasji, rzetelności, przedsiębiorczości oraz ducha innowacji. Te wartości są dla nas wskazówką we wszystkim, co robimy i stanowią podstawę, na której zbudowana jest nasza firma.

Nasza historia

Firma SGS, założona w 1878 r., zrewolucjonizowała handel zbożem w Europie, oferując innowacyjne usługi inspekcji produktów rolnych. W 1919 r. firma została zarejestrowana w Genewie jako Société Générale de Surveillance. W 1981 r. spółka była po raz pierwszy notowana na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych (SWX). Od 2001 r. posiadamy jedną kategorię udziałów obejmującą akcje imienne.

Od rozpoczęcia działalności w 1878 r. jako punkt kontrolny wysyłki zbóż, firma cały czas się rozwijała, osiągając pozycję lidera branży. Udało nam się to dzięki stałemu doskonaleniu, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wspieraniu dzialności naszych klientów poprzez ograniczanie ryzyka i zwiększanie wydajności.