Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000027334

NIP 586-000-56-08

Wysokość kapitału zakładowego: 27.167.800,00 zł