Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Co roku szeroka grupa pracowników zostaje zaproszona do udziału w ankiecie pracowniczej Catalyst.

Gromadząc transparentne opinie, liderzy i kierownicy firmy SGS uzyskują rzetelny obraz mocnych stron naszego środowiska pracy, występujących w nim problemów oraz obszarów wymagających doskonalenia (styl zarządzania, wyrażanie uznania, różnorodność, kultura, współpraca, nastawienie na klienta itp.).

Po przeprowadzeniu ankiety i ocenie jej wyników opracowuje się plany działania, które zostają wdrożone na szczeblu lokalnym, aby trwale usprawnić co najmniej jeden ze zidentyfikowanych priorytetów.

Pracowników i kierowników w całej firmie zachęca się do współpracy i aktywnego udziału w procesie ciągłego doskonalenia. Nasi pracownicy najlepiej potrafią wskazać obszary w swoim kręgu wpływu i podjąć działania w sprawach, które uznają za najważniejsze.