Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące procesu składania podań o pracę w firmie SGS:

Pyt.: Gdzie można znaleźć informacje o aktualnych ofertach pracy w firmie SGS?

Odp.:Aktualne oferty pracy w firmie SGS zamieszczane są w jobs.sgs.com.

Pyt.: Co zrobić, jeśli nie ma żadnych ofert dla podanych kryteriów wyszukiwania?

Odp.:Można ustawić powiadomienie o ofertach pracy spełniających określone kryteria wyszukiwania. Można również wysłać podanie za pośrednictwem strony poświęconej ofertom pracy.

Pyt.: Na ile bezpieczne i poufne są informacje, które przekazuję podczas procesu składania podania przez Internet?

Odp.:Informacje przekazywane podczas procesu składania podania przez Internet są bezpieczne. Składający podanie zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia dotyczącego ochrony danych. Firma SGS zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności procesu rekrutacyjnego.

Pyt.: Co się dzieje po złożeniu podania przez Internet?

Odp.:Po złożeniu podania składający otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostarczenia podania.

Pyt.: Skąd będę wiedzieć, że zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną?

Odp.:Nasz zespół rekrutacyjny rozpatrzy złożone podanie. Jeśli kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie na dane stanowisko, specjalista ds. rekrutacji z firmy SGS skontaktuje się z nim bezpośrednio.

Pyt.: Co należy przygotować na rozmowę kwalifikacyjną?

Odp.:Należy zdobyć jak najwięcej informacji o danym stanowisku oraz o firmie SGS, czytając publikacje dotyczące działalności i kultury firmy dostępne na stronie internetowej SGS.com. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej prosimy kandydatów o przedstawienie przykładowych sytuacji ze swojej przeszłości zawodowej. Warto zastanowić się, jakie umiejętności są wymagane na danym stanowisku i przypomnieć sobie sytuacje ze swojej przeszłości zawodowej, które wymagały wykorzystania tych umiejętności.

Pyt.: Czy trzeba przejść badanie?

Odp.:W zależności od poziomu i złożoności stanowiska możemy poprosić kandydata o udział w krótkim badaniu psychometrycznym. Możemy także zlecić przeprowadzenie bardziej szczegółowych ocen przez konsultantów zewnętrznych.

Pyt.: Co dzieje się po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych?

Odp.:Przeprowadzamy sesję podsumowującą w celu oceny, który kandydat najlepiej spełnia wymagania danego stanowiska. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania kandydat otrzyma ofertę zatrudnienia w firmie SGS.

Pyt.: Jeśli nie zostanie się wybranym na dane stanowisko, czy można złożyć podanie w odpowiedzi na kolejną ofertę pracy?

Odp.:Wybieramy kandydatów, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i najlepiej spełniają wymagania określone dla danego stanowiska. Kandydat, który nie zostanie wybrany na konkretne stanowisko, może dysponować umiejętnościami, które spełniają wymagania określone dla innego stanowiska. W związku z tym zachęcamy do składania podań w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, dla której kandydat dysponuje we własnej opinii odpowiednimi kwalifikacjami. Podanie zostanie uważnie rozpatrzone.

Pyt.: Czy w okresie między otrzymaniem oferty zatrudnienia a pierwszy dniem pracy w firmie SGS trzeba będzie coś zrobić?

Odp.:Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi otrzymanej oferty zatrudnienia i zrealizowanie możliwie jak największej części procesu administracyjnego. Zachęcamy do dalszego pogłębiania swojej wiedzy o firmie SGS i pozostanie w kontakcie z nami aż do pierwszego dnia pracy na nowym stanowisku.

Firma SGS jest dynamiczna, międzynarodowa i stale się rozwija, w związku z czym zapewnia niemal nieograniczone możliwości rozwoju kariery. Już dziś złóż podanie.