Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby dowiedzieć się więcej o kandydacie, osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną będą zadawać pytania zawodowe, które pozwolą ocenić jego zdolności oraz motywację do pracy w firmie. Pytania dotyczyć będą dotychczasowego doświadczenia, najważniejszych osiągnięć oraz innych tematów, często poruszanych na rozmowach kwalifikacyjnych.

Jakie cechy pracownika interesują firmę SGS?

Firma SGS rekrutuje pracowników i zapewnia im rozwój zgodnie z zestawem podstawowych kompetencji. Osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną będą zadawać pytania umożliwiające nam zrozumienie przykładów postępowania kandytata w przeszłości i jego doświadczeń, które mogą przekładać się na dobre wyniki pracy w firmie SGS.

Jakich pytań można się spodziewać?

Pytania zadawane przez przedstawicieli firmy SGS będą podobne do pytań zadawanych w innych firmach. Wynika to z faktu, że firma SGS, podobnie jak wiele innych firm, uważa wywiad behawioralny za skuteczną metodę przewidywania potencjału kandydata do osiągnięcia sukcesu w pracy na danym stanowisku. Wywiad behawioralny to po prostu rozmowa kwalifikacyjna zorientowana na uzyskanie informacji na temat istotnych zachowań i wyników kandydata w przeszłości. Informacje te pozwolą osobie prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną ocenić, jak dobrze kandydat poradzi sobie na danym stanowisku. Technika ta opiera się na założeniu, że zachowanie w przeszłości pozwala przewidzieć przyszłe postępowanie.

Podczas wywiadu behawioralnego kandydat odpowiada na serię standardowych pytań.

Poniżej przedstawiono przykładowe pytania:

  • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której wyznaczył(a) Pan(i) sobie jakiś cel i nie zdołał(a) Pan(i) go zrealizować lub osiągnąć.
  • Proszę podać przykład sytuacji, w której przejął(-ęła) Pan(i) inicjatywę i objął(-ęła) Pan(i) kierownictwo.
  • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której udało się Panu(-i) skutecznie przekonać do czegoś jakąś osobę, mimo że nie darzyła ona Pana(-i) osobistą sympatią.
  • Proszę podać przykład sytuacji, w której wykorzystał(a) Pan(i) swoje doświadczenie, aby rozwiązać problem. 

Ile trwa rozmowa kwalifikacyjna?

Większość rozmów kwalifikacyjnych zajmuje od 45 do 60 minut, nie ma jednak ścisłych limitów czasowych.

Warto przypomnieć sobie swoje doświadczenie, przeglądając CV i inne informacje.

Osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną przygotowują się do niej, przeglądając CV i inne informacje przekazane przez kandydata. Należy być przygotowanym do rozmowy na temat swoich wcześniejszych doświadczeń.

Warto przypomnieć sobie sukcesy odniesione w przeszłości we wszystkich dziedzinach życia.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej chcemy poznać najlepszy przykład, stanowiący odpowiedź na zadane pytanie, niezależnie od tego, z jakiej dziedziny życia pochodzi.

Doświadczenia szkolne i zawodowe są doskonałym źródłem przykładów ilustrujących przeszłe zachowania związane z pracą, ale można również wykorzystywać przykłady z innych sfer życia, na przykład z działalności wolontariackiej, służby wojskowej, przynależności do klubów, organizacji itp.

Dobrze jest przygotować się do udzielania pełnej odpowiedzi na pytania.

Osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną w firmie SGS będą chciały usłyszeć pełną odpowiedź, aby jak najlepiej zrozumieć przeszłe postępowanie kandydata. Odpowiedź na pytanie należy rozpocząć od przedstawienia sytuacji, w której miało miejsce określone zachowanie, podjętych działań i ich skutków.