Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rzetelność stanowi podstawę działalności firmy SGS. Budowanie zaufania wśród klientów i interesariuszy jest kluczem do sukcesu firmy i jej pracowników.

Jako liderzy w swojej branży stawiamy sobie wymóg przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnego postępowania. Kodeks Rzetelności firmy SGS definiuje główne zasady profesjonalizmu obowiązujące w SGS i stanowi wyraz wartości wyznawanych przez naszą firmę, jej oddziały, a także spółki zależne.

Zobowiązujemy się do tworzenia kultury, w której można otwarcie poruszać i omawiać kwestie dotyczące rzetelności i etyki zawodowej. Zapewniamy naszym pracownikom i innym interesariuszom występującym w imieniu naszej firmy lub ją reprezentujących wytyczne oraz wsparcie w zrozumieniu Kodeksu oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w przypadku dylematów etycznych.

SGS jest pierwszą firmą inspekcyjną, która wprowadziła dla swoich pracowników globalny program szkoleń z zakresu rzetelności. Istniejący w grupie SGS program zachowania zgodności z przepisami, oparty na Kodeksie Rzetelności, ma na celu zapewnienie stosowania najwyższych standardów rzetelności we wszystkich aspektach naszej działalności na całym świecie, zgodnie z dobrymi praktykami międzynarodowymi.

Coroczny program szkolenia w zakresie rzetelności to okresowe przypomnienie zasad Kodeksu, które przeprowadzane jest przez każdego przełożonego i kierownika odpowiedzialnego za personel. W celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy co roku przechodzą szkolenie, udział w nim jest rejestrowany. Prowadzone są również specjalne szkolenia w zakresie rzetelności dla przełożonych i kierowników.

Uzupełnieniem corocznego szkolenia w zakresie rzetelności jest interaktywny program e-szkolenia, który przekłada ogólne zasady zawarte w Kodeksie na konkretne rzeczywiste przypadki występujące w poszczególnych oddziałach firmy SGS. Szkolenie dostępne jest w internecie w angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, chińskiej i koreańskiej wersji językowej i służy jako stałe narzędzie szkoleniowe, wykorzystywane przede wszystkim w procesie wprowadzania do pracy nowych pracowników.

Dyrektor ds. Zgodności odpowiada za wdrożenie procedur regulujących etyczne postępowanie pracowników i konsultantów, jak również za przeprowadzenie dochodzenia w przypadku domniemanego, niezgodnego z przepisami działania pracowników. Wyznacza również standardy rzetelności, których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Domniemane naruszenie Kodeksu należy zgłosić dzwoniąc pod numer infolinii w zakresie rzetelności, wypełniając zgłoszenie online bądź wysyłając je faksem albo pocztą elektroniczną. Tymi samymi środkami można także uzyskać poradę.

Komisja ds. Nadzoru Korporacyjnego i Zrównoważonego Rozwoju jest Komisją Rady Dyrektorów SGS SA, która sprawuje ostateczny nadzór nad sprawami dotyczącymi zgodności z wymogami w odniesieniu do Grupy SGS. Czuwa ona nad wdrożeniem Kodeksu Rzetelności w naszej firmie i udziela kierownictwu porad we wszystkich kwestiach dotyczących etyki w biznesie. Zatwierdza również zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji oraz korzystania z usług niektórych dostawców uznanych za obarczonych wysokim ryzykiem.

W skład Komitetu ds. Nadzoru Korporacyjnego i Zrównoważonego Rozwoju wchodzą:

  • Przewodniczący Zarządu: Calvin Grieder
  • Dwóch członków zarządu:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Dyrektor ds. Zgodności, Olivier Merkt, podlega Komisji we wszystkich sprawach związanych z zachowaniem zgodności z przepisami. We wszystkich zebraniach Komisji bierze udział Dyrektor Generalny. W razie potrzeby Komisja może poprosić o obecność innych członków Zarządu lub pracowników grupy.

W postępowaniu z klientami, współpracownikami, dostawcami i społecznościami, w których prowadzimy działalność, rzetelność jest jedynym sposobem ochrony naszej renomy na rynku. Jest to obowiązek spoczywający na wszystkich pracownikach firmy SGS.

Olivier Merkt