Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rzetelność stanowi podstawę działalności firmy SGS. Budowanie zaufania wśród klientów i interesariuszy jest kluczem do sukcesu firmy i jej pracowników.

Jako lider w swojej branży stawiamy sobie wymóg przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnego świadczenia usług. Kodeks rzetelności firmy SGS definiuje główne zasady profesjonalizmu obowiązujące w Grupie SGS i stanowi wyraz wartości wyznawanych przez naszą firmę, jej oddziały a także spółki zależne.

Zobowiązujemy się do tworzenia kultury, w której można otwarcie poruszać i omawiać kwestie dotyczące rzetelności i etyki zawodowej. Zapewniamy naszym pracownikom i innym interesariuszom występującym w imieniu naszej firmy lub ją reprezentujących, wytyczne oraz wsparcie w zrozumieniu Kodeksu oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w przypadku dylematów etycznych.

SGS jest pierwszą firmą inspekcyjną, która wprowadziła, dla swoich pracowników, globalny program szkoleń z zakresu rzetelności. Istniejący w Grupie SGS program zachowania zgodności z przepisami, oparty na Kodeksie rzetelności firmy SGS, ma na celu zapewnienie stosowania najwyższych standardów rzetelności we wszystkich aspektach naszej działalności na całym świecie, zgodnie z dobrymi praktykami międzynarodowymi.

Coroczny Program Szkolenia w zakresie Rzetelności to okresowe przypomnienie zasad Kodeksu, które przeprowadzane jest przez każdego przełożonego i kierownika odpowiedzialnego za personel. W celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy co roku przechodzą szkolenie, udział w nim jest rejestrowany. Prowadzone są również specjalne szkolenia w zakresie rzetelności dla przełożonych i kierowników.

Uzupełnieniem Corocznego Szkolenia w zakresie Rzetelności jest interaktywny program e-szkolenia, który przekłada ogólne zasady zawarte w Kodeksie na konkretne rzeczywiste przypadki występujące w poszczególnych oddziałach firmy SGS. Szkolenie dostępne jest w Internecie w angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, chińskiej i koreańskiej wersji językowej i służy jako stałe narzędzie szkoleniowe, wykorzystywane przede wszystkim w procesie wprowadzania do pracy nowych pracowników.

Główny specjalista ds. zgodności odpowiada za wdrożenie procedur regulujących etyczne postępowanie pracowników i konsultantów, jak również za przeprowadzenie dochodzenia w przypadku domniemanego, niezgodnego z przepisami działania pracowników. Specjalista ten wyznacza również standardy rzetelności, których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Zgłosić domniemane naruszenie Kodeksu lub uzyskać poradę można dzwoniąc pod numer Telefonu Zaufania w zakresie rzetelności lub wypełniając zgłoszenie online bądź wysyłając je faksem bądź pocztą elektroniczną.

Komisja ds. etyki zawodowej czuwa nad wdrożeniem Kodeksu rzetelności w naszej firmie i udziela kierownictwu porad we wszystkich kwestiach dotyczących etyki w biznesie. Komisja zatwierdza także umowy dotyczące zamówień oraz możliwości rozwoju relacji biznesowych z pośrednikami.

W skład Komisji ds. etyki zawodowej wchodzą cztery osoby:

  • Prezes lub Zarząd P. Kalantzis
  • Dyrektor generalny F. Ng
  • Członek zarządu: S.R. du Pasquier
  • Główny specjalista ds. zgodności z przepisami O. Merkt

Zachowanie naszej rzetelności zawodowej w postępowaniu z klientami, współpracownikami, dostawcami i społecznościami, w których prowadzimy działalność, rzetelność jest jedynym sposobem ochrony naszej renomy na rynku. Jest to obowiązek spoczywający na wszystkich pracownikach firmy SGS.

Oliviera Merkta