Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rzetelność stanowi podstawę zasad etycznych SGS. Dążymy do tego, aby spełniać wysokie standardy etyczne oraz zapewniać, że nasza działalność na całym świecie prowadzona jest zgodnie z powszechnie uznawanymi najlepszymi praktykami.

W tym celu stworzyliśmy program zgodności z przepisami oparty na na naszym Kodeksie rzetelności.

Każdy pracownik firmy SGS ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem i zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Pracownicy mają obowiązek udziału w organizowanej raz do roku sesji Corocznego Szkolenia w zakresie Rzetelności. Nowi pracownicy powinni w ramach wdrożenia do swoich obowiązków ukończyć program online dotyczący Kodeksu rzetelności firmy SGS.

Obowiązkowe coroczne szkolenie

Aby pomóc naszym pracownikom w stosowaniu wartości i zasad SGS w codziennej pracy, wprowadziliśmy dwa obowiązkowe programy szkoleń. Program Corocznych Szkoleń w zakresie Rzetelności składa się z prowadzonych przez instruktora sesji, które przedstawiają i aktualizują zasady naszego Kodeku rzetelności. Szkolenie stanowi bardzo pozytywną i produktywną metodę przekazywania naszych wartości, a ponadto zachęca ono pracowników to dzielenia się doświadczeniami i rozwiązaniami na podstawie przykładów z życia codziennego. Organizując taki program szkolenia co roku, motywujemy naszych pracowników, przypominamy im zasady oraz zapewniamy, że Kodeks rzetelności pozostaje nieodłącznym elementem oferowanych przez nas usług na całym świecie. Udział wszystkich pracowników w szkoleniu  jest rejestrowany, aby firma miała pewność, że wszyscy członkowie zespołu ukończyli to ważne szkolenie.

Przełożeni i kierownicy w firmie SGS przechodzą bardziej szczegółowe szkolenie, które obejmuje planowanie konkretnych scenariuszy dla danej branży i placówki.

E-learning

Nasz interaktywny program e-learningowy pomaga pracownikom dokładnie zrozumieć zasady i wartości zawarte w Kodeksie rzetelności oraz to, w jaki sposób można je odnieść do codziennych obowiązków. Wszyscy pracownicy w okresie wprowadzającym do pracy w firmie SGS na całym świecie muszą ukończyć to obowiązkowe szkolenie, dostępne w wielu wersjach językowych. Po zapoznaniu się z Kodeksem nowi pracownicy zobowiązani są zaliczyć test, po czym otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia.

Działanie niezgodne z Kodeksem

Aby zgłosić podejrzenie naruszenia Kodeksu, można zadzwonić pod numer Telefonu Zaufania w zakresie rzetelności, złożyć pisemne zgłoszenie online lub przesłać zgłoszenie faksem, pocztą elektroniczną  lub pocztą tradycyjną.