Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rzetelność stanowi podstawę zasad etycznych SGS. Dążymy do tego, aby spełniać wysokie standardy etyczne oraz zapewniamy, że nasza działalność na całym świecie prowadzona jest zgodnie z powszechnie uznawanymi, najlepszymi praktykami.

W tym celu stworzyliśmy program zgodności z przepisami oparty na na naszym Kodeksie rzetelności.

Każdy pracownik firmy SGS ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem i zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Od pracowników wymaga się corocznego ukończenia szkolenia w zakresie rzetelności w formie e-learningu lub lokalnie zorganizowanej sesji. Nowi pracownicy powinni w ramach wdrożenia do swoich obowiązków ukończyć moduł e-learningowy „Rzetelne prowadzenie działalności”, który prezentuje Kodeks rzetelności firmy SGS.

Coroczne obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników

Aby pomóc naszym pracownikom w stosowaniu wartości i zasad SGS w codziennej pracy, wprowadziliśmy dwa obowiązkowe programy szkoleń. Nasz program corocznego szkolenia w zakresie rzetelności obejmuje szkolenie e-learningowe ze sprawdzianem wiedzy. Szkolenie to stanowi bardzo pozytywną i skuteczną metodę przekazywania naszych wartości. Ponadto zachęca ono pracowników do sprawdzenia swojej znajomości Kodeksu rzetelności firmy SGS oraz znajdowania rozwiązań na podstawie przykładowych sytuacji z życia codziennego. Organizując taki program szkolenia co roku, motywujemy naszych pracowników, przypominamy im zasady oraz zapewniamy, że Kodeks rzetelności pozostaje nieodłącznym elementem oferowanych przez nas usług na całym świecie. Udział wszystkich pracowników w szkoleniu jest rejestrowany, aby firma miała pewność, że wszyscy członkowie zespołu ukończyli to ważne szkolenie. Każdy pracownik musi przejść sprawdzian wiedzy na końcu szkolenia e-learningowego, a po zaliczeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia.

Szkolenie e-learningowe dla nowych pracowników

Nasz interaktywny program e-learningowy pomaga pracownikom dokładnie zrozumieć zasady i wartości zawarte w Kodzie rzetelności i etyki zawodowej oraz to, jak uwzględnić je w codziennej działalności. Wszyscy nowi pracownicy w okresie wprowadzającym do pracy w firmie SGS na całym świecie muszą ukończyć to obowiązkowe szkolenie, dostępne w wielu wersjach językowych. Po zapoznaniu się z Kodeksem nowi pracownicy zobowiązani są zaliczyć test, po czym otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia.

Działanie niezgodne z Kodeksem

Aby zgłosić podejrzenie naruszenia Kodeksu, można zadzwonić pod numer Telefonu Zaufania w zakresie rzetelności, złożyć pisemne zgłoszenie online lub przesłać zgłoszenie faksem, pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.