Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zachęcamy pracowników i osoby z zewnątrz do reagowania i zgłaszania wszelkich wątpliwości bądź podejrzeń dotyczących naruszenia zasad Kodeksu.

Cyber Security

Zgłoś naruszenie

Aby zgłosić podejrzenie naruszenia Kodeksu, można zadzwonić pod numer Telefonu Zaufania w zakresie rzetelności lub złożyć pisemne zgłoszenie online.

Zgłoś naruszenie

Zapewniamy, że żadnemu pracownikowi nie grozi odwet ani negatywne konsekwencje za zwrócenie się o poradę bądź zgłoszenie naruszenia zasad Kodeksu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące znaczenia Kodeksu lub jego zastosowania w konkretnych okolicznościach należy omawiać z przełożonym lub kierownikiem, działem kadr albo działem prawnym SGS. Pracownicy mogą także omawiać sprawy związane z Kodeksem z audytorami wewnętrznymi.

Jeśli pracownik nie może lub nie chce zwrócić się do swojego kierownictwa, zawsze może skontaktować się z głównym specjalistą SGS ds. zgodności z przepisami. Zachęcamy pracowników, którzy wiedzą o naruszeniu lub podejrzewają naruszenie Kodeksu, do zgłoszenia sprawy głównemu specjaliście SGS ds. zgodności z przepisami.

Zespół ds. zgodności z przepisami bada i analizuje jedynie faktyczne skargi: zarzuty postępowania w złej wierze, roszczenia handlowe, skargi niedotyczące kwestii związanych z rzetelnością oraz zapytania handlowe. Ogólne wątpliwości dotyczące kierownictwa, kwestie dotyczące konkretnego kierownika niezwiązane z naruszeniem Kodeksu oraz spory dotyczące wynagrodzeń należy wyjaśniać w danym kraju, za pośrednictwem przełożonego lub kierownika albo zespołu ds. kadr. W razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia naruszenia, należy złożyć zgłoszenie zgodnie z podaną instrukcją.