Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zachęcamy pracowników i osoby z zewnątrz do reagowania i zgłaszania wszelkich wątpliwości bądź podejrzeń dotyczących naruszenia zasad Kodeksu.

Cyber Security

Zgłoś naruszenie

Jeśli chcesz zadać pytanie lub zgłosić podejrzenie naruszenia Kodeksu Etyki, możesz zrobić to telefonicznie lub poprzez formularz internetowy.

Zgłoś naruszenie

Zapewniamy, że żadnemu pracownikowi nie grozi odwet ani negatywne konsekwencje za zwrócenie się o poradę bądź zgłoszenie naruszenia zasad Kodeksu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące znaczenia Kodeksu lub jego zastosowania w konkretnych okolicznościach należy omawiać z przełożonym lub kierownikiem, działem kadr albo działem prawnym SGS. Pracownicy mogą także omawiać sprawy związane z Kodeksem z audytorami wewnętrznymi.

Jeśli pracownik nie może lub nie chce zwrócić się do swojego kierownictwa, zawsze może skontaktować się z głównym specjalistą SGS ds. zgodności z przepisami. Zachęcamy pracowników, którzy wiedzą o naruszeniu lub podejrzewają naruszenie Kodeksu, do zgłoszenia sprawy głównemu specjaliście SGS ds. zgodności z przepisami.

Zespół ds. zgodności z przepisami bada i analizuje jedynie faktyczne skargi: zarzuty postępowania w złej wierze, roszczenia handlowe, skargi niedotyczące kwestii związanych z rzetelnością oraz zapytania handlowe. Ogólne wątpliwości dotyczące kierownictwa, kwestie dotyczące konkretnego kierownika niezwiązane z naruszeniem Kodeksu oraz spory dotyczące wynagrodzeń należy wyjaśniać w danym kraju, za pośrednictwem przełożonego lub kierownika albo zespołu ds. kadr. W razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia naruszenia, należy złożyć zgłoszenie zgodnie z podaną instrukcją.