Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wierzymy, że możemy wnieść rzeczywisty wkład w zrównoważony rozwój.

Zrównoważone podejście firmy SGS nie opiera się jedynie na ograniczeniu emisji związków węgla, ale także na zachowaniu najwyższych standardów jakości oraz zapewnieniu wszystkim pracownikom możliwości realizacji zawodowej. Dążymy także do maksymalnego zwiększenia pozytywnego wpływu naszej działalności na społeczeństwo. Poprzez wszystkie oferowane usługi nasza firma wspiera zaufanie i przejrzystość w biznesie i sektorze publicznym. Wykraczamy poza najlepsze praktyki przyjęte w globalnym łańcuchu wartości. Zaangażowanie naszych pracowników skupia się na lokalnych społecznościach. Ponadto wiele naszych usług, między innymi dotyczących standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów, ma bezpośredni związek ze zrównoważeniem.

Pełna treść naszego tegorocznego raportu na temat zrównoważenia dostępna jest w Internecie. Mamy nadzieję, że dzięki temu większa grupa interesariuszy będzie mogła dowiedzieć się, jak zarządzamy zrównoważeniem i jakie osiągamy wyniki. Raport (w języku angielskim) dostępny jest na stronie SGS.com wraz z informacjami na temat naszego podejścia do zrównoważenia oraz studiami przypadków przedstawiającymi lokalne inicjatywy firmy.