Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Spółki z Grupy SGS poważnie traktują kwestie bezpieczeństwa i prywatności osób i podmiotów, których dane przechowują. Celem niniejszej polityki jest poinformowanie użytkowników, jakie dane ich dotyczące mogą być przechowywane, wyjaśnienie celów, do jakich dane te mogą być wykorzystywane oraz praw przysługujących użytkownikom. Odwiedzając witrynę internetową którejkolwiek ze spółek z Grupy SGS, użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.

Jakie informacje gromadzimy?

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy mogą odwiedzać witryny internetowe SGS i korzystać z nich bez ujawniania żadnych osobistych informacji na swój temat.

Celem zwiększenia jakości oferowanych produktów i usług witryny internetowe niektórych spółek z Grupy SGS mogą jednak gromadzić jeden lub oba rodzaje przedstawionych poniżej informacji o użytkownikach: informacje umożliwiające ustalenie tożsamości oraz informacje nieumożliwiające ustalenia tożsamości.

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości to informacje zawierające dane osobowe użytkownika. O podanie danych osobowych prosimy na przykład przy zamawianiu usługi, rejestracji konta oraz przesyłaniu opinii. Takie dane mogą na przykład obejmować imię i nazwisko, adres (do rozliczeń i zameldowania) adres e-mail, dane dotyczące branży i produktów oraz dane karty kredytowej lub inne dane dotyczące płatności. Informacje te mogą być przechowywane w naszych bazach danych kontaktowych oraz bazach administracyjnych, jeśli użytkownik współpracował lub współpracuje z nami bądź jeśli naszym zdaniem może być zainteresowany otrzymywaniem materiałów informacyjnych o działalności naszej firmy i oferowanych przez nią usługach. Pozwala nam to na skuteczne zarządzanie relacjami z użytkownikami, doskonalenie witryny i oferty usługowej, a określanie rodzaju informacji, które interesują użytkowników i mogą być im przesyłane.

Informacje nieumożliwiające ustalenia tożsamości to informacje o charakterze wyłącznie statystycznym, na podstawie których nie można zidentyfikować danej osoby ani podmiotu i które zależą od sposobu korzystania przez użytkownika z witryn spółek z Grupy SGS. Informacje te mogą na przykład obejmować adres domeny, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, datę i godzinę wejścia na witrynę internetową spółki z Grupy SGS oraz adres internetowy witryny, na której użytkownik utworzył bezpośredni odnośnik do witryny spółki z Grupy SGS. Tego rodzaju informacje przechowywane są w formie zbiorczej i służą do zwiększenia funkcjonalności i atrakcyjności witryn spółek z Grupy SGS dla użytkowników.

„Ta strona może także w niektórych miejscach wykorzystywać narzędzie do analizy i pozyskiwania informacji zwrotnych HotJar. Usługa HotJar służy do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Pozwala ona analizować zachowanie użytkowników oraz pozyskiwać od nich informacje zwrotne. Łącząc narzędzia do A) analizy i B) pozyskiwania informacji zwrotnych, usługa HotJar zapewnia szeroką perspektywę umożliwiającą nam poprawę wrażeń użytkowników oraz efektywności strony. Za pośrednictwem usługi HotJar nie są gromadzone ani przekazywane żadne dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby. Usługa HotJar wykorzystywana jest jedynie do rejestrowania niektórych użytkowników niektórych stron internetowych, wybranych w sposób przypadkowy i całkowicie anonimowy. Rejestrowane są takie informacje jak kliknięcia, ruchy i przewinięcia myszką oraz wpisywane przez użytkownika teksty, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Do HotJar przesyłane są informacje dotyczące przeglądarki (typ, wersja, rozdzielczość ekranu itp.), podstawowe informacje o użytkowniku (adres IP, język, strefa czasowa) oraz dane obejmujące ruchy myszą, kliknięcia, przewinięcia oraz kliknięcia w klawiaturę. Żadne dane osobowe nie są przesyłane. HotJar wykorzystuje rozmaite usługi oferowane przez podmioty zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Optimizely. Usługi te mogą gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę w ramach żądania dostępu do strony internetowej, takie jak pliki cookie lub żądanie adresu IP. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google Analytics i Optimizely można znaleźć w polityce prywatności. Kliknięcia w klawiaturę w polach zawierających hasła i oznaczonych jako „wrażliwe” nie są nigdy rejestrowane ani przesyłane po sieci. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności HotJar pod adresem https://www.hotjar.com/privacy. Usługę HotJar można wyłączyć pod adresem https://www.hotjar.com/opt-out.”

Czy firma SGS udostępnia otrzymane informacje innym podmiotom?

Informacje dotyczące naszych klientów stanowią ważny element naszej działalności, a firma SGS nie zajmuje się sprzedażą danych innym podmiotom. Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości udostępniamy wyłącznie w przedstawionych poniżej przypadkach:

  1. Poprzez przekazanie do innej spółki z Grupy SGS, której są one niezbędne do realizacji celu, w którym użytkownik przekazał te informacje. Zamieszczając dane na witrynie internetowej spółki z Grupy SGS, użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na przekazywanie danych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny do innych krajów.
  2. Poprzez przekazywanie danych stronom trzecim występującym w roli przedstawiciela firmy SGS oraz podwykonawcom pełniącym określone funkcje w imieniu firmy SGS, takie jak odbiór i dostawa próbek, przeprowadzanie zamówionych inspekcji, wysyłanie wiadomości e-mail, usuwanie powtarzających się wpisów z list klientów, analizowanie danych oraz obsługa płatności kartą kredytową. Strony te uzyskują dostęp do takich informacji jedynie w zakresie niezbędnym do pełnienia swoich funkcji i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów.
  3. Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma SGS uzna, że jest to uzasadnione: w celu spełnienia wymagań praw lub przepisów albo wniosku ze strony władz bądź organów ścigania; w celu ujawnienia informacji, które są niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub podjęcia kroków prawnych wobec osób naruszających nasze Warunki dostępu bądź inne zasady i warunki; bądź w celu zapewnienia innej ochrony spółkom z Grupy SGS.

W jaki sposób firma SGS chroni dane użytkowników?

Przestrzegamy ścisłych procedur przechowywania i ujawniania informacji przekazanych nam przez użytkowników, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Witryna SGS zawiera jednak odsyłacze do innych witryn internetowych. Firma SGS nie sprawuje kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych ani za treść innych witryn internetowych.

Pliki "cookie" i ich wykorzystywanie przez firmę SGS

Prawa użytkownika

W odniesieniu do przechowywanych przez firmę SGS danych użytkownika, użytkownik może na przykład zwrócić się do firmy SGS o przekazanie zestawienia i opisu tych danych, poprosić o poprawienie nieścisłości lub poinformować, że nie zgadza się na dalsze wykorzystywanie tych danych. Sposób kontaktu określono poniżej.

Jak można się z nami skontaktować?

W każdej chwili można się z nami skontaktować za pośrednictwem jednej z poniższych metod:

(i) pocztą elektroniczną

(ii) faksem: + 41 22 739 98 61

(iii) korespondencyjnie: SGS Société Générale de Surveillance SA, 1, place des Alpes, P.O. Box 2152, CH-1211 Genewa 1, Szwajcaria.

(iv) telefonicznie: + 41 22 739 91 11


Firma SGS stale dąży do usprawniania obsługi obecnych i potencjalnych klientów.


Ostatnia modyfikacja strony: 05 lutego 2016