Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rządy krajów na całym świecie wdrażają ambitne programy administracji elektronicznej, których zalety są doskonale znane. Umożliwiają one zainteresowanym podmiotom wymianę informacji, a ogółowi społeczeństwa elektroniczny dostęp do usług, np. w zakresie podatków, gospodarowania ziemią, rejestracji firm, e-zdrowia, e-zamówień oraz płatności elektronicznych. Współdziałanie tych programów i zainteresowanych podmiotów to skomplikowane wyzwanie, które wymaga doświadczenia, lokalnej wiedzy oraz fachowej wiedzy technicznej.

Firma SGS współpracuje ze spółkami technologicznymi, które specjalizują się w realizacji zleceń rządowych i rozumieją złożony charakter procesu łączenia organów rządowych w ramach jednego systemu elektronicznego. Sfinansujemy, dostarczymy i będziemy obsługiwać system e-administracji, który będzie dostosowany do specyfiki Twojego otoczenia i będzie spełniać Twoje oczekiwania w zakresie usług B2B, C2B i C2C, a także Twoje wymogi dotyczące sektora publicznego. Dowiedz się więcej.