Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Kontrola dewizowa oferowana przez firmę SGS — skuteczny monitoring obrotu dewizowego za pośrednictwem naszego Komputerowego Systemu Kontroli Wymiany Płatności Eksportowych (CEPECS), dzięki któremu banki i interesariusze mogą współpracować ze sobą w ramach jednej, internetowej platformy elektronicznej bez konieczności stosowania papierowych dokumentów.

Na coraz bardziej skomplikowanych rynkach internetowy system monitoringu obrotu dewizowego, który jest obsługiwany na bieżąco, stanowi bardzo efektywne narzędzie. Dzięki wyeliminowaniu papierowej formy dokumentów, wszystkie zainteresowane podmioty mogą współpracować ze sobą w ramach obsługiwanej na bieżąco sieci społecznościowej, aby umożliwić bankom i ich klientom monitorowanie i kontrolowanie procesu składania eksportowych dokumentów dotyczących towarów i transportu oraz szybkie reagowanie na nieprawidłowości jeszcze przed odprawą celną. 

System monitoringu obrotu dewizowego oferuje:

  • bankom możliwość kontrolowania realizacji procesów, nadzorowania zwrotów środków finansowych oraz monitorowania kont denominowanych w walutach obcych (FCDA) w systemie internetowym;
  • organom nadzoru możliwość przeglądania dokumentów złożonych drogą elektroniczną przed eksportem w punktach kontroli granicznej;
  • bieżący monitoring i śledzenie wszystkich złożonych dokumentów;
  • większy stopień zgodności oraz indywidualne rozwiązania w zakresie rzetelnej sprawozdawczości;
  • pomoc dla zespołów audytowych i dochodzeniowych oraz większą efektywność dzięki szybkiej reakcji.

Nasi specjaliści mają doświadczenie w zakresie monitoringu obrotu dewizowego zdobyte na całym świecie, a nasz Komputerowy System Kontroli Wymiany Płatności Eksportowych (CEPECS) został dostosowany do obsługi w kilku krajach, dzięki czemu uczestnicy procesu eksportowego mogą kontaktować się ze sobą w ramach jednej platformy komunikacyjnej. Infrastruktura systemu CEPECS umożliwia obsługę wielu projektów oraz tworzenie i uzupełnianie interaktywnych baz danych w ramach systemu.

Dzięki systemowi CEPECS firmy SGS uzyskasz pewność, że wdrożyłeś solidne mechanizmy kontroli dewizowej oraz że działają one skutecznie w celu zminimalizowania liczby błędów i oszczędności czasu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.