Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

System zaawansowanych informacji o ładunku firmy SGS (ACI) oferuje publicznym i prywatnym przedsiębiorstwom kompleksowe dane dotyczące ładunku, w postaci elektronicznej, które są udostępniane ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu dostawy towarów do kraju importu, co wspomaga proces obsługi i odprawy celnej.

Jak działa system ACI?

ACI dostarcza bieżących danych upoważnionym stronom w dowolnym miejscu za pośrednictwem aplikacji internetowej. Umożliwia to terminową obsługę dokumentacji importowej/eksportowej, a także szczegółowy monitoring przepływu importowanych/eksportowanych towarów.

 • Wszystkie strony uczestniczące w transakcji (importer, spedytor, służby celne, itp.) wypełniają formularz ACI, załączając do niego wymagane dokumenty (konosament, fakturę i deklarację eksportową) w formacie elektronicznym.
 • Następnie SGS sprawdza, czy dokumentacja i dane są kompletne i zgodne z właściwymi przepisami.
 • Właściwe dane są udostępniane w Internecie na bieżąco dla wszystkich upoważnionych stron za pośrednictwem aplikacji ACI.
 • Dostęp do danych może być kontrolowany w ramach indywidualnych praw dostępowych, w zależności od wymogów użytkownika.

Zalety systemu ACI

 • Informacje dotyczące ładunku dostępne przed dostawą towarów
 • Mniejsze koszty agentów portowych
 • Bieżący monitoring transakcji
 • Prowadzenie wywiadu handlowego
 • Zarządzanie ryzykiem i zapobieganie oszustwom
 • System może współdziałać z aplikacją Profiler®, narzędziem SGS, do przeprowadzania analizy ryzyka firmy, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub legalnego handlu, przed dostawą ładunku.
 • Może też zostać dostosowany do współpracy z innymi aplikacjami, np. systemami zarządzania celnego.

Dlaczego powinni Państwo wybrać SGS jako swojego partnera ACI?

Od roku 1965 firma SGS z dumą oferuje swoje usługi tym organom admnistracji publicznej na całym świecie, które powierzyły nam zadanie weryfikacji transakcji handlowych. Uważamy, że nasze wyjątkowe doświadczenie pozwala zaoferować Państwu najlepsze możliwe usługi we wszystkich aspektach procesu monitoringu i weryfikacji importu.

Odkryj, w jaki sposób system zaawansowanych informacji o ładunku firmy SGS może stanowić wartość dodaną dla Państwa działalności.