Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Monitoring organizacji pozarządowych i pomocy – zapewnienie wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności działań pomocowych oraz rozwojowych poprzez zastosowanie ustandaryzowanego dobrego wzorca postępowania.

Nasze usługi w zakresie monitorowania organizacji pozarządowych (NGO) i pomocy wykorzystują standardowe dobre wzorce postępowania, aby umożliwić klientom poprawę wydajności i efektywności, pozyskanie wsparcia interesariuszy i społeczności oraz wzmocnienie swojej organizacji. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia efektywności, przejrzystości i odpowiedzialności.

Benchmarking organizacji pozarządowych (NGO)

Odpowiedzialność i rzetelność działalności typu nonprofit ma fundamentalne znaczenie dla naszych interesariuszy, w tym ofiarodawców, beneficjentów, współpracowników oraz władz lokalnych. Nasze usługi benchmarkingu organizacji pozarządowych (NGO), oparte na dobrych wzorcach postępowania, zapewniają organizacjom pozarządowym obiektywną ocenę odpowiedzialności, umożliwiającą porównanie do globalnych standardów oraz szkolenie pod kątem ciągłego doskonalenia. 

Standard benchmarkingu organizacji pozarządowych (NGO) stosowany przez firmę SGS uwzględnia szereg kodeksów i norm. Zapewnia on małym i dużym organizacjom pozarządowym w każdym miejscu na świecie kompleksową ogląd odpowiedzialności oraz wymaganych usprawnień. Przeprowadziliśmy już setki ocen benchmarkingowych, umożliwiając organizacjom zidentyfikowanie słabych punktów i opracowanie usprawnień, dzięki czemu w dłuższej perspektywie stały się one bardziej odporne i zrównoważone, a jednocześnie mogły wykazać się postępami wobec swoich ofiarodawców.

Monitoring pomocy

Skuteczny lokalny monitoring działań prowadzonych w krajach oddalonych od centrali jest bardzo istotny dla ofiarodawców inwestujących w projekty i organizacje. Zwiększa on pewność, że działania realizowane są zgodnie z planem, zmniejsza ryzyko niewłaściwego zarządzania i poprawia wydajność. Monitoring umożliwia ofiarodawcom podejmowanie szybkich decyzji o dostosowaniu interwencji w celu zoptymalizowania jej efektywności. 

Nasze pełne i niezależne usługi w zakresie monitoringu pomocy zapewniają interesariuszom całkowitą odpowiedzialność i widoczność. Sieć lokalnych ekspertów pozwala interesariuszom zidentyfikować godnych zaufania lokalnych partnerów typu nonprofit, co daje pewność ofiarodawcy, a organizacji pozarządowej – możliwość rozwoju działalności. 

Portal społecznościowy organizacji pozarządowych

Coraz powszechniejszy dostęp do internetowych platform społecznościowych i wzrost liczby internetowych platform zbiórki środków oferuje społeczności nonprofit – ofiarodawcom, beneficjentom i organizacjom pozarządowym – ogromne możliwości kontaktu i wzajemnego wsparcia. Wykorzystujemy naszą ogólnoświatową sieć i globalne doświadczenie w benchmarkingu organizacji pozarządowych (NGO), oferując niezależne zapewnienie jakości tych zróżnicowanych i rozwijających się platform oraz społeczności.

Nasze usługi na rzecz internetowych społeczności NGO obejmują opracowanie dostosowanych standardów weryfikacji, realizację działań weryfikacyjnych, konsolidację różnych standardów oraz benchmarking organizacji przed rejestracją. Promując odpowiedzialność, wiarygodność i przejrzystość, zachęcamy do zaangażowania społeczności i wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie monitoringu organizacji pozarządowych i pomocy.