Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Monitoring pomocy przez firmę SGS – maksymalizuj wpływy swojej organizacji przy ograniczonych zasobach.

Wyzwaniem dla organizacji pozarządowych, fundacji i ofiarodawców jest osiągnięcie maksymalnego efektu mimo ograniczonych zasobów. Aby jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby, należy zapewnić wydajność działań oraz zmniejszyć ryzyko błędnego rozdysponowania i niewłaściwego spożytkowania środków. Nasze usługi w zakresie monitoringu pomocy umożliwiają śledzenie pracy organizacji, co pozwala w razie potrzeby podjąć szybkie działania naprawcze.

Dlaczego warto wybrać usługi monitoringu pomocy oferowane przez firmę SGS?

Nasi lokalni eksperci pracują w danym kraju i mogą losowo lub regularnie monitorować prowadzone działania, tak aby klient dysponował informacjami potrzebnymi do śledzenia postępu prac. Poza międzynarodowymi dobrymi wzorcami postępowania, nasi eksperci informują klienta także o lokalnych zwyczajach i obowiązujących przepisach, dając pewność, że podejmowane działania spełniają wymogi prawne i oczekiwania kulturowe. Opracowujemy interwencje monitoringowe dostosowane do konkretnego środowiska, standardów obowiązujących w organizacji oraz poziomu ryzyka, jakie klient jest gotów podjąć. Uwzględniamy działania zaproponowane przez klienta oraz rezultaty, do których osiągnięcia klient aspiruje, a także interesariuszy należących do łańcucha pomocy i rozwoju danej organizacji.

Oferujemy:

  • Weryfikację w punkcie pozyskania
  • Lokalny monitoring projektów i rezultatów
  • Gromadzenie danych i badanie beneficjentów
  • Wzmocniony nadzór nad łańcuchem dostaw klienta
  • Zmniejszone ryzyko nadużyć, oszustw, korupcji
  • Praktyczne sposoby zwiększenia wydajności i uzyskania lepszego stosunku wartości do ceny
  • Kompleksowy dostęp do wszystkich niezbędnych usług w zakresie testowania, weryfikacji i certyfikacji, w tym testowanie szczepionek, badanie próbek materiałów budowlanych, nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem oraz audyty ISO

Twój partner w dziedzinie zaufania

Jako światowy lider w zakresie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji wyznaczamy standardy jakości oraz rzetelności. Naszym zdaniem odpowiedzialność nigdy się nie kończy. Jesteśmy Twoim sprzymierzeńcem w dążeniu do ciągłego doskonalenia.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.