Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi skanowania firmy SGS – skutecznie realizuj swoje projekty skanowania, począwszy od etapu planowania, aż po wdrożenie.

Oferujemy instytucjom rządowym na całym świecie niezależną fachową wiedzę oraz sprawne zarządzanie w zakresie szybkiej inspekcji ładunków, kontenerów oraz pojazdów, bez zakłócania legalnego obrotu handlowego, jednocześnie promując bezpieczne międzynarodowe łańcuchy dostaw.

Począwszy od oceny indywidualnych potrzeb, aż po zakup, wdrożenie i szkolenia, oferujemy wiedzę fachową wspomagającą Twoją firmę w ramach całego projektu skanowania. Zakres naszych usług obejmuje następujące usługi:

 • ustalenie najlepszego rozwiązania w zakresie projektu nieinwazyjnej inspekcji,
 • maksymalizacja zwrotu z inwestycji w ramach skutecznego stosowania sprzętu skanującego/do nieinwazyjnej inspekcji,
 • zapewnienie własnych środków finansowych Twojego projektu,
 • wdrożenie najlepszych praktyk oraz wynikających z nich wytycznych takich jak ramy SAFE Światowej Organizacji Ceł (WCO) oraz standardy ISO,
 • wdrożenie procesów najlepiej dostosowanych do sytuacji klienta, aby możliwa była obsługa i kontrola ładunku na podstawie jego podejrzanej zawartości, jednocześnie zapewniając niezakłócony przepływ towarów,
 • zapewnienie pełnej integracji operacji skanowania z innymi rozwiązaniami e-administracji, takimi jak systemy obsługi celnej, system zarządzania ryzykiem oraz system „jednego okienka”.

Nasze usługi w zakresie skanowania ładunków obejmują między innymi:

 • finansowanie projektów,
 • definiowanie projektów,
 • zarządzanie projektami i gotowe rozwiązania,
 • wybór i zakup sprzętu,
 • badania odbiorcze i certyfikację w zakresie ochrony przed promieniowaniem,
 • instalację sprzętu i przygotowanie lokalizacji,
 • obsługę techniczną,
 • zapewnienie sprzętu z gwarancją minimalnej dostępności,
 • planowanie organizacji zadań w zakresie procedur i procesów,
 • szkolenia w zakresie zaawansowanej analizy obrazu oraz budowanie potencjału,
 • zarządzanie danymi, eksplorację danych,
 • definicję kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w zakresie obsługi i utrzymania, a także przeprowadzanie regularnych analiz statystycznych i składanie sprawozdań do właściwych władz.

Dlaczego warto wybrać SGS?

Łączymy wszystkie aspekty realizacji projektów skanowania: współpracujemy z Tobą w celu zapewnienia, że instalacja i wdrożenie Twojego skanera odbywają się we właściwym czasie i są kontrolowane w celu realizacji wszystkich możliwości operacyjnych przy minimalnym ryzyku finansowym, podczas gdy Twoje biura/pracownicy mogą skupić się na swoich podstawowych zadaniach i obszarach wiedzy. Począwszy od budowania relacji ze światowymi dostawcami usług skanowania, po zrozumienie lokalnych wymagań, nasze doświadczenie zapewnienia ochronę granic i jednocześnie umożliwia obrót handlowy.

Jeszcze dzisiaj skontaktuj się z lokalnym biurem SGS, aby uzyskać więcej informacji.