Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby zwiększyć jakość naszych usług w zakresie ochrony granic, oferujemy całą gamę usług uzupełniających działanie skanera, m.in. audyty i certyfikacje, profilowanie i zarządzanie ryzykiem, filtry skanera i zdalne analizy.

Znak certyfikacji SGS

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i oczekiwania dotyczące jakości rosną z każdym dniem, więc muszą Państwo udowodnić, że Państwa sprzęt jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Nasze biura i akredytowane laboratoria na całym świecie, dzięki audytom i certyfikacji Państwa urządzeń, dają wymaganą gwarancję zgodności Państwa sprzętu.  

Oferujemy pełną gamę usług certyfikacji na wielu rynkach i w wielu krajach. Nasze znaki certyfikacji SGS są uznawane na całym świecie jako dowód przestrzegania międzynarodowych wytycznych, jakości i zaufania. Stanowią potwierdzenie uznanej jednostki certyfikującej ciągłości produkcji, wyników oraz jakości i niezależnej kontroli. 

Znak certyfikacji SGS obejmuje:

  • Certyfikację działania skanera: ocena i certyfikacja specyfikacji technicznych sprzętu na podstawie całej serii uprzednio zdefiniowanych testów.
  • Certyfikat ochrony przed promieniowaniem: certyfikacja zgodności sprzętu na podstawie rekomendacji Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP), wytycznych MAEA, dyrektyw unijnych i amerykańskich standardów.

Dzięki biurom i laboratoriom na całym świecie możemy zaoferować Państwu wiele innych branżowych oznakowań badawczych i certyfikacyjnych bazujących na lokalnych i międzynarodowych standardach, np. ISO, CSA, IEC, IP, Code i CE.

Skontaktujcie się Państwo z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze audyty i certyfikacje skanerów mogą pomóc Wam zapewnić optymalny standard sprzętu.

Profilowanie ryzyka

Podejmowanie decyzji o skanowaniu ładunku, fizycznej kontroli, skanowaniu lub skróconej odprawie celnej może skutkować znacznymi opóźnieniami w dostawie. Specjalistyczne narzędzie komputerowe firmy SGS — Profiler®— pomoże Państwu podejmować tego typu decyzje w bezpieczny sposób, w ciągu kilku sekund.

SGS Profiler to w pełni automatyczne narzędzie, które szybko analizuje dane transakcyjne. Wykorzystując informacje o ryzyku dotyczące podmiotów handlowych (lokalnych i światowych), towarów, źródeł zaopatrzenia oraz środków transportu, narzędzie SGS Profiler dopasowuje dane dotyczące ładunku do wartości ryzyka w celu przeprowadzenia automatycznej oceny ryzyka oraz opracowania instrukcji właściwego postępowania. Dzięki tym informacjom Państwa zespół w porcie może podjąć świadomą decyzję o tym, czy należy przeprowadzić pobieżną inspekcję czy dokładną kontrolę.  

Skontaktujcie się Państwo z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób działa narzędzie SGS Profiler może zwiększyć możliwości Państwa skanera.

Filtr skanera

Nie wszystkie skanery oferują taką samą jakość wyników. Jeśli gęstość ładunku jest większa lub mniejsza niż moc penetracyjna skanera, zeskanowane obrazy będą niskiej jakości.

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, zespół SGS stworzył filtr skanera, który dokładnie oblicza, które przesyłki mogą zostać skutecznie przeskanowane, dopasowując gęstość różnych rodzajów ładunków do możliwości technicznych danego skanera. 

Tu dowiedzą się Państwo jak można zainstalować i korzystać z filtra skanera firmy SGS w swojej działalności usługowej.

Zdalna analiza

Integrując najnowsze technologie w zakresie inspekcji i komunikacji, opracowaliśmy usługę, która umożliwia rządom, organom celnym oraz władzom krajowym zdalne przeglądanie obrazów radioskopowych towarów i kontenerów generowanych w urządzeniach skanujących.

Tu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób zdalna analiza może usprawnić Państwa procedury w miejscu dostawy i zwiększyć bezpieczeństwo.