Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi doradcze dotyczące skanera oferowane przez firmę SGS — fachowa wiedza rynkowa oraz doświadczenie, których potrzebujesz w celu wdrożenia technologii skanera.

W procesie wdrażania technologii skanera dla organizacji rządowej istotny jest wybór właściwego rozwiązania technicznego. Firma SGS posiada ogromne doświadczenie w zakresie wdrażania technologii skanera, począwszy od zdefiniowania projektu klienta, poprzez finansowanie sprzętu oraz rekrutację, a skończywszy na przeszkoleniu zespołu obsługującego skaner. Podjęliśmy współpracę z kilkoma rządami, aby udzielić im pomocy i wybrać najbardziej efektywny sprzęt, dostosowany zarówno do profilu obrotu handlowego w kraju klienta jak i do lokalnego otoczenia.

Pomoc w zakresie ofert przetargowych

Pomożemy Ci napisać specyfikację istotnych warunków zamówienia lub udzielimy pomocy w zakresie oceny ofert. Specjaliści firmy SGS współpracują ze wszystkimi producentami skanerów i, dzięki naszej nieocenionej fachowej wiedzy w tym zakresie, pomożemy Ci dokonać oceny ofert producentów i zagwarantujemy, że sprzęt będzie dostosowany do Twoich potrzeb.  

Uczestnictwo w testach przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne

Testy fabryczne (FAT — Factory Acceptance Tests) oraz testy odbiorcze w zakładzie (OSAT — On-Site Acceptance Tests) stanowią kluczowe etapy wdrożenia wszystkich skanerów. Chronią one Twoje interesy, zapewniając ewentualną możliwość aktywowania wszelkich gwarancji udzielanych przez sprzedawców. Będziemy uczestniczyć w testach FAT i OSAT w zakładzie producenta oraz w miejscu instalacji Twojego skanera, aby zagwarantować, że sprzęt jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi, właściwymi przepisami oraz innymi specyfikacjami, oraz że spełnia on ustalone wymogi w zakresie wydajności.

Audyty

Opracowaliśmy zasady kompleksowego audytu, aby zagwarantować wiarygodność Twojego systemu skanowania oraz częstość i jakość konserwacji Twojego sprzętu. Obejmuje on:

  • audyty operacyjne — przegląd istniejących procesów logistycznych, ocena obiegu dokumentów oraz ocena operatorów;
  • audyty bezpieczeństwa — ochrona przed promieniowaniem, aspekty bezpieczeństwa w zakładzie, m.in. procedury w sytuacjach awaryjnych oraz prawa własności intelektualnej;
  • audyty techniczne — gwarantują, że sprzęt jest sprawny technicznie i zgodny ze specyfikacją/zobowiązaniami umownymi;
  • audyty organizacji zajmujących się obsługą techniczną (maintenance organization audits)

Poza audytem oferujemy wiele dodatkowych rozwiązań, m.in.:

  • wdrożenie rozwiązań technicznych dla skanera we współpracy z producentem skanera;
  • analizę organizacji zajmującej się obsługą techniczną, w tym procesu dostaw i zarządzania częściami zamiennymi;
  • opracowanie nowych i bardziej odpowiednich/skutecznych procedur;
  • szkolenie zespołu konserwatorów (szkolenie przypominające, konkretne szkolenie dotyczące słabych punktów stwierdzonych w toku audytu);
  • działania kontrolne w zakresie organizacji zajmującej się obsługą techniczną (serwisem).

Dowiedz się więcej o naszych usługach doradczych dotyczących skanera.